ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19 Epidemiology, Clinical Features and Diagnosis in Pediatric Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 48-51 | DOI: 10.14744/scie.2020.62347

COVID-19 Epidemiology, Clinical Features and Diagnosis in Pediatric Patients

Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın
Department Of Pediatrics, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was first reported in December 2019 from Wuhan-China. The disease has spread over the World in a few months. On 11 March 2020, it was declared as pandemic by the World Health Organization (WHO). COVID-19 usually causes mild upper respiratory disease or pneumonia. In general, COVID-19 seems to be a less aggressive disease in children compared to adults. Ninety percent of pediatric cases have asymptomatic, mild or moderate disease. Despite several published pediatric reports, the epidemiological, clinical patterns and the treatment approach in pediatric patients with COVID-19 are still uncertain. In this review, we aimed to summarize the epidemiology, clinical course and the diagnosis of COVID-19 in children.

Keywords: COVID-19, diagnosis; epidemiology; pandemics; pediatrics.

Çocuk Hastalarda COVID-19 Epidemiyolojisi, Klinik Özellikler ve Tanı

Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” ilk olarak 2019 Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde bildirildi. Hastalık birkaç ay içinde hızla tüm dünyaya yayıldı. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya çapında bir salgın olarak ilan edildi. COVID-19 genellikle
hafif üst solunum yolu hastalığı veya pnömoni olarak ortaya çıkar. Genel olarak, COVID-19 çocuklar için yetişkinlerden daha az şiddetli bir hastalık gibi görünmektedir. Pediatrik hastaların yaklaşık %90’ına asemptomatik, hafif veya orta derecede hastalık tanısı konmaktadır. COVID-19’un epidemiyolojisi, klinik paternleri ve çocuk hastalarda tedavi yaklaşımları, birçok pediatrik rapor yayınlansa da halen belirsizliğini korumaktadır. Bu derlemede, çocuk hastalarda COVID-19’un epidemiyolojisi, klinik bulgularının ve tanısının özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, epidemiyoloji; pandemi; pediatri, tanı.

Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın. COVID-19 Epidemiology, Clinical Features and Diagnosis in Pediatric Patients. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 48-51

Corresponding Author: Ceren Çetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale