ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Spinal Infarction Following Myocardial Infarction: A Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 78-79 | DOI: 10.14744/scie.2019.59454

Spinal Infarction Following Myocardial Infarction: A Case Report

Avni Uygar Seyhan, Semih Korkut, Erdal Yılmaz, Nurhayat Başkaya, Nihat Müjdat Hökenek, Hatice Kübra Önder, Nefise Çelik
Emergency Medicine Clinic, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Myocardial infarctions (MI) has many complications and spinal infarction is one of them. Although spinal infarction is rare, we should keep in mind that spinal infarction is a possible complication after MI.

Keywords: Myocardial infarction, paraplegia; spinal infarction.

MI Sonrası Gelişen Spinal İnfarkt: Bir Olgu Sunumu

Avni Uygar Seyhan, Semih Korkut, Erdal Yılmaz, Nurhayat Başkaya, Nihat Müjdat Hökenek, Hatice Kübra Önder, Nefise Çelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Miyokart infarktüsü (MI) birçok komplikasyona sebep olabilir. Spinal infarkt MI’nin nadir komplikasyonlarından olmasına rağmen nörolojik semptomlarla gelen hastalarda özellikle akılda tutulması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Miyokart infarktüsü, parapleji; spinal infarkt.

Avni Uygar Seyhan, Semih Korkut, Erdal Yılmaz, Nurhayat Başkaya, Nihat Müjdat Hökenek, Hatice Kübra Önder, Nefise Çelik. Spinal Infarction Following Myocardial Infarction: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 78-79

Corresponding Author: Avni Uygar Seyhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale