ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Plasmablastic Lymphoma of the Maxillary Sinus Causing Orbital Complication [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 213-216 | DOI: 10.14744/scie.2018.57966

Plasmablastic Lymphoma of the Maxillary Sinus Causing Orbital Complication

Sedat Aydın1, Nazmiye Ünlü1, Emine Gültürk3, Hakan Avcı1, Nagehan Özdemir Barışık2, Begüm Başlı2
1Department of Otolaryngology, Heath Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Hematology, Heath Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Heath Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Plasmablastic lymphoma (PBL) is a rarely seen diffuse large B cell lymphoma variant associated with acquired immunodeficiency syndrome, oral mucosa localization, and a poor prognosis. There is not yet a standard protocol for the treatment of PBL; the treatment of a small number of human immunodeficiency virus (HIV)-negative cases has been reported in case reports and series and shared on a case-by-case basis. Presently described is the case of a 60-year-old man with PBL that originated in the sinus and spread to the orbit. The patient was HIV-negative and immunocompetent. The treatment and follow-up are presented in the context of the available literature.

Keywords: Complication, HICV-negative; maxillary sinus; nasal obstruction; orbita; plasmablastic lymphoma.

Orbital Komplikasyona Yol Açan Maksiller Sinüs Plazmablastik Lenfoması

Sedat Aydın1, Nazmiye Ünlü1, Emine Gültürk3, Hakan Avcı1, Nagehan Özdemir Barışık2, Begüm Başlı2
1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul

Nadir görülen plazmablastik lenfoma (PBL) AIDS ile ilişkili, oral mukoza yerleşimli, kötü prognozlu, diffüz büyük B hücreli lenfoma varyantı olarak kabul edilmektedir. Plazmablastik lenfomanın henüz tedavisinde standart bir protokol olmaması, olgu bildirimi ve çalışmalar halinde yapılan az sayıda HIV negatif olguların tedavisi olgu bazlı olarak yapılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu yazıda maksiller sinüs kaynaklı ve orbitaya yayılmış olan PBL’li 60 yaşında erkek, HIV negatif ve immün kompetan hastamıza uyguladığımız tedavi ve takip süreci literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Burun tıkanıklığı, HIV negatif; komplikasyon; maksiler sinüs; orbita; plazmablastik lenfoma.

Sedat Aydın, Nazmiye Ünlü, Emine Gültürk, Hakan Avcı, Nagehan Özdemir Barışık, Begüm Başlı. Plasmablastic Lymphoma of the Maxillary Sinus Causing Orbital Complication. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 213-216

Corresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale