ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Specific Treatment of COVID-19 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 31-41 | DOI: 10.14744/scie.2020.57704

Specific Treatment of COVID-19

Ayse Batirel
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kartal City Hospital, Istanbul,Turkey

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is caused by Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). No effective and safe treatment which has been proven by scientific studies is available up to know. Drugs such as hydroxychloroquine, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir etc. which are pre-licensed for the treatment of other diseases and which have also been shown to be effective against SARS-CoV-2 are used in treatment on off-label basis in Europe, the United States of America and our country. Treatment of COVID-19 disease is based on limited data and is evolving rapidly as clinical data emerges. Temporary guidelines have been published on the subject by the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention and the National Institutes of Health COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Clinicians should consider their country’s local protocols. Efforts are underway to explore effective treatment and vaccines in order to control the pandemic.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, treatment.

COVID-19’un Özgün Tedavisi

Ayse Batirel
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”un etkeni “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”dir. Henüz etkinliği ve güvenilirliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır. Avrupa’da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ve ülkemizde
başka hastalıkların tedavisi için önceden ruhsatlandırılmış, SARS-CoV’da in vitro etkili olduğu gösterilmiş olan hidroksiklorokin favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir (LPV/r) vb. ilaçlar endikasyon-dışı olarak tedavide kullanılmaktadır. COVID-19’un tedavisi sınırlı verilere dayanmaktadır ve klinik veriler ortaya çıktıkça hızla gelişmektedir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ve ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Ulusal Sağlık Enstitüleri COVID-19 Tedavi Yönergeleri Paneli tarafından geçici rehberler yayınlanmıştır. Klinisyenler, kendi ülkelerinin yerel protokollerini dikkate almalıdır. Pandemiyi kontrol altına almak amacıyla etkili tedavi ve aşıları keşfetmek için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, tedavi.

Ayse Batirel. Specific Treatment of COVID-19. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 31-41

Corresponding Author: Ayse Batirel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale