ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Interventional Radiological Procedures During COVID-19 Pandemics [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 78-82 | DOI: 10.14744/scie.2020.52386

Interventional Radiological Procedures During COVID-19 Pandemics

Ömer Aydıner1, Tamer Baysal2
1Specialist in Radiology and Interventional Radiology, Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Department of Radiology And Interventional Radiology, Istanbul
2Professor Doctor, University of Medical Sciences, Department of Radiology, Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul

The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) infection quickly became a global epidemic following its announcement in Wuhan, China in December 2019, and was declared a pandemic in March 2020 by the World Health Organization. It is uncertain when to control the pandemic we are in, and the processes of all diagnostic and therapeutic procedures applied in interventional radiology need to be rearranged. In this article, knowledge on how and in which conditions interventional radiological procedures would be applied for COVID-19 patients is presented by review of various guidelines.

Keywords: COVID-19, nonvascular interventions; radiology; vascular interventions.

COVID-19 Pandemisinde Girişimsel Radyolojik İşlemler

Ömer Aydıner1, Tamer Baysal2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Profesör Doktor, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Dr Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi, İstanbul.

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” enfeksiyonu Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde duyurulmasını takiben hızlı bir şekilde küresel bir salgın haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. İçinde bulunduğumuz pandeminin ne zaman kontrol edileceği belirsiz olup girişimsel radyolojide uygulanan tüm tanısal ve tedavi edici işlemlerin süreçlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yazıda, çeşitli rehberler eşliğinde COVID-19 hastaları için girişimsel radyolojik işlemlerin hangi hallerde ve koşullarda, nasıl uygulanacağı konusundaki bilgiler derlenerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nonvasküler girişimler; radyoloji; vasküler girişimler.

Ömer Aydıner, Tamer Baysal. Interventional Radiological Procedures During COVID-19 Pandemics. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 78-82

Corresponding Author: Ömer Aydıner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale