ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Situation: Coexistence of Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumorrhachis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 323-325 | DOI: 10.14744/scie.2020.46866

A Rare Situation: Coexistence of Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumorrhachis

Mustafa Kuzucuoğlu1, İlkay Albayrak2
1Department of Thoracic Surgery, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey

Pneumomediastinum and pneumorrhachis may occur secondary to various pathologies, though it is usually a traumatic injury. The coexistence of these pathologies is rare. This report is a description of the spontaneous development of pneumomediastinum and pneumorrhachis in an 18 year-old male patient and a brief discussion of the relevant literature.

Keywords: Pneumomediastinum, pneumorrhachis; spontaneous.

Nadir Bir Durum: Spontan Pnömomediastinum ve Pnömoraşi Birlikteliği

Mustafa Kuzucuoğlu1, İlkay Albayrak2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne

Pnömomediastinum ve pnömoraşi daha çok travmatik olmak üzere çeşitli patolojilere sekonder ortaya çıkan tablolardır. Nadiren spontan olarak gelişebilen bu patolojilerin birlikteliği ise daha da nadir görülmektedir. Bu çalışmada da 18 yaşında erkek olguda gelişen spontan pnömomediastinum ve pnömoraşi birlikteliği literatürler eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, pnömoraşi; spontan.

Mustafa Kuzucuoğlu, İlkay Albayrak. A Rare Situation: Coexistence of Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumorrhachis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 323-325

Corresponding Author: Mustafa Kuzucuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale