ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Localization of Recurrent Pleomorphic Adenoma: The Maxillary Sinus [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 295-296 | DOI: 10.14744/scie.2017.43153

A Rare Localization of Recurrent Pleomorphic Adenoma: The Maxillary Sinus

Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu
Department of Plastic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The case presented is a rare localization of pleomorphic adenoma, the most frequent benign tumor of the parotid gland, found in the maxillary sinus. A 13-year-old girl presented with a palatal mass. An incisional biopsy revealed pleomorphic adenoma of the maxillary sinus, and excision of the mass and reconstruction of the defect with a bone allograft was performed. The patient was followed up for 6 years with no recurrence and no additional therapy was required. At the end of the sixth year, however, the patient became aware of regrowth in the palate, and underwent recurrent mass curettage and another reconstruction with a bone allograft. The pathology of the specimen was once again pleomorphic adenoma. No recurrence was recorded during postoperative year 1 after the second operation. Pleomorphic adenoma is frequently seen in the parotid gland, but maxillary sinus presentation is very rare. Pleomorphic adenoma should also be considered when there is painless growth of the palatal tissue.

Keywords: Allograft, maxillary sinus, pleomorphic adenoma.

Nadir Görülen Bir Yerleşim Olan Maksiller Sinüste Nüks Pleomorfik Adenom

Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu
Sağlık Bilimleri Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Parotis dokusunun en sık görülen benign tümörü olan pleomorfik adenomun nadir bir yerleşim yeri olarak maksiler sinüs kaynaklı bir olgu sunuldu. On üç yaşında kız hasta damakta kitle şikayeti ile başvurdu, yapılan biyopsi sonrası pleomorfik adenom tanısı alan hastaya operasyon ile kitle eksizyonu ve allogreft kemik ile rekonstrüksiyon uygulandı. Ameliyat sonrası ek bir tedavi almayan hastada 6 yıl boyunca nüks gözlenmedi. Altıncı yıl sonunda tekrar damakta büyüme fark eden hastaya planlanan operasyonla nüks kitle küretajı ve tekrar allogreft kemik ile rekonstrüksiyon yapıldı. Biyopsi sonucu nüks pleomorfik adenom olarak gelen hastanın ikinci ameliyatından sonraki birinci yıl takibinde herhangi bir nüks saptanmadı. Pleomorfik adenom sıklıkla tükrük bezlerinde görülmekte olup maksiller sinüste nadiren görülmektedir. Damakta ağrısız büyüme şikayeti ile başvuran hastalarda pleomorfik adenom ayırcı tanılar arasında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Allogreft, maksiler sinüs; pleomorfik adenom.

Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu. A Rare Localization of Recurrent Pleomorphic Adenoma: The Maxillary Sinus. South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 295-296

Corresponding Author: Gaye Taylan Filinte, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale