ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hordeum Murinum in The Right Lower Lobe Bronchus in a 2-Year-Old Patient Presenting with Hemoptysis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 98-101 | DOI: 10.14744/scie.2021.26097

Hordeum Murinum in The Right Lower Lobe Bronchus in a 2-Year-Old Patient Presenting with Hemoptysis

Yetkin Ayhan1, Selin Yildiz2, Zeynep Reyhan Onay1, Gülay Baş1, Cigdem Ulukaya Durakbasa3, Saniye Girit1
1Department of Pediatric Pulmonology, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Foreign body aspiration is a common condition in childhood and can cause serious complications. Although advanced techniques are used today to remove the tracheobronchial foreign body, there are still more than 3000 deaths and complications that leave different sequelae per year in the United States. Aspirating foreign bodies in the airways can lead to various complications because children mainly under the age of 3 years are not often diagnosed early. As children are especially very active during this period, they can easily escape the supervision of their parents during acute aspiration. The absence of positive history in children and nonspecific symptoms are the most likely causes of delay in diagnosis. In this case report, we aimed to raise awareness about the aspiration of wild barley (Hordeum murinum), which is an organic foreign body that is diagnosed late, is very rare, and progresses by migrating in the body.

Keywords: Bronchoscopy, foreign body aspiration; Hordeum murinum; wild barley.

Hemoptizi ile Başvuran 2 Yaşında Bir Hastanın Akciğer Sağ Alt Lob Bronşunda Hordeum Murinum

Yetkin Ayhan1, Selin Yildiz2, Zeynep Reyhan Onay1, Gülay Baş1, Cigdem Ulukaya Durakbasa3, Saniye Girit1
1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Yabancı cisim aspirasyonu çocukluk çağında sık görülen bir durumdur ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Günümüzde trakeobronşiyal yabancı cismi çıkarmak için gelişmiş teknikler kullanılsa da, Amerika Birleşik Devletleri’nde hala her yıl farklı sekeller bırakan 3000’den fazla ölüm ve komplikasyon vardır. Hava yollarındaki yabancı cisimlerin aspire edilmesi, çoğunlukla ç yaşın altındaki çocuklara sıklıkla erken teşhis konulamadığından çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Çocuklar özellikle bu dönemde çok aktif oldukları için akut aspirasyon sırasında ebeveynlerinin gözetiminden kolaylıkla kaçabilirler. Çocuklarda pozitif öykünün olmaması ve spesifik olmayan semptomlar tanıda gecikmenin en olası nedenleridir. Bu olguda geç teşhis edilen, çok nadir görülen ve vücutta göç ederek ilerleyen organik bir yabancı cisim olan yabani arpanın (Hordeum murinum) aspirasyonu hakkında farkındalık yaratmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, hemoptizi; Hordeum murinum; pisi pisi otu; yabancı cisim aspirasyonu.

Yetkin Ayhan, Selin Yildiz, Zeynep Reyhan Onay, Gülay Baş, Cigdem Ulukaya Durakbasa, Saniye Girit. Hordeum Murinum in The Right Lower Lobe Bronchus in a 2-Year-Old Patient Presenting with Hemoptysis. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 98-101

Corresponding Author: Yetkin Ayhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale