ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Use of Stem Cell Therapy in COVID-19 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 331-335 | DOI: 10.14744/scie.2022.26086

Use of Stem Cell Therapy in COVID-19

Mustafa Törehan Aslan1, Mustafa Törehan Aslan2, Öner Özdemir3, İlke Özer Aslan4
1Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Tekirdağ Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Advanced Neonatal Research Master Program, Graduate School Of Health Sciences, Institute Of Child Health, Hacettepe University, Ankara,turkey
3Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Allergy And Immunology, Sakarya University, Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Tekirdağ Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdağ, Turkey

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is known to cause the new coronavirus disease 2019 (COVID-19), in which many organs and systems such as the lung, heart, and immune system can be severely affected. Currently, the treatment process is generally based on supportive and palliative care. Some potential drugs are being tested for treatment. At this point, perhaps a promising treatment method for many diseases in the future seems to be stem cell therapy in recent times. Stem cell therapy in COVID-19 may be a treatment method that can play an important role, especially in resistant and severe cases. In this review, we summarized the potential mechanisms of stem cell therapy and developments in this treatment modality.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, COVID-19; stem cell therapy; tissue regeneration.

Kök Hücre Tedavisinin COVID-19'da Kullanımı

Mustafa Törehan Aslan1, Mustafa Törehan Aslan2, Öner Özdemir3, İlke Özer Aslan4
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2İleri Yenidoğan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

SARS-CoV-2’nin akciğer, kalp ve bağışıklık sistemi gibi birçok organ ve sistemin ciddi şekilde etkilenebildiği yeni koronavirüs hastalığı 2019’a (COVID-19) neden olduğu bilinmektedir. Şu an için tedavi süreci genel anlamda destekleyici ve palyatif bakım üzerine kurulmuştur. Potansiyel olabilecek bazı ilaçlar ise tedavide denenmektedir. İşte bu noktada, son dönemlerde belki de birçok hastalıkta ileride umut verici bir tedavi yöntemi olabilecek kök hücre tedavisi gündeme gelmektedir. COVID-19’da kök hücre tedavisi özellikle dirençli ve ağır vakalarda anahtar rolü üstlenebilecek bir tedavi yöntemi olabilir. Bu derlemede, kök hücre tedavisinin potansiyel mekanizmalarını ve bu tedavi yöntemindeki gelişmeleri özetledik.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, COVID-19; doku rejenerasyonu; kök hücre tedavisi.

Mustafa Törehan Aslan, Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir, İlke Özer Aslan. Use of Stem Cell Therapy in COVID-19. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 331-335

Corresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale