ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can 4C Score Predict Mortality due to COVID-19 Pneumonia in Syria? An Observational Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 237-244 | DOI: 10.14744/scie.2022.18199

Can 4C Score Predict Mortality due to COVID-19 Pneumonia in Syria? An Observational Study

Bahadır Karaca1, Burak Çeli&775;k2
1Department of Emergency, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency, Kırşehir Training and Research Hospital, Kırşehir, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the patients treated for COVID -19 in pandemic hospitals in northwestern Syria.
METHODS: The study evaluated all patients hospitalized for COVID -19 by the pandemic emergency departments of hospitals in northwestern Syria between July 1, 2020 and December 01, 2020. Demographic, clinical, laboratory, and imaging characteristics, 4C mortality index scores treatments, and progressions of all patients hospitalized for COVID -19 were retrospectively reviewed.
RESULTS: A total of 991 patients admitted to hospitals in northwestern Syria by pandemic emergency services for treatment and follow-up were included. 114 patients from Afrin Hospital, 251 from Al-Bab Hospital, 527 from Azez Vatan Hospital, and 99 from Jarablus Hospital were included in the study. When comparing the mortality and hospitalization rates of the patients according to the 4C Mortality Score, it was found that the patients with high-risk score in Azez and Jarabulus hospitals and those with very high-risk score in El Bab hospital had significantly higher mortality and hospitalization rates in the ICU (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data that can be obtained from studies evaluating the approach to the COVID -19 epidemic in this and similar regions are important for the development of health services in disadvantaged regions. We believe that our study will make an important contribution to the literature, as it is the first and only data reflecting hospitalized patients with COVID -19 in this region.

Keywords: 4C Mortality Score, COVID-19; emergency service; Syria.

Suriye’nin Kuzeybatısında Pandemi Acilden Yatırılan COVID-19 Hastalarının Değerlendirilmesi

Bahadır Karaca1, Burak Çeli&775;k2
1Sancaktepe Şehi̇t Prof.Dr. İlhan Varank Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Acil Servis
2Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Suriye’nin kuzeybatısındaki pandemi hastanelerine COVID-19 nedeniyle yatan hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 1 Temmuz 2020–01 Aralık 2020 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeybatısındaki Pandemi hastanelerine COVID-19 nedeniyle pandemi acilden yatan tüm hastalar değerlendirilmiştir. COVID-19 nedeniyle yatan tüm hastalar için demografik, klinik, laboratuvar, görüntüleme özellikleri, 4C mortalite indeksi skorları ile tedavileri ve progresyonları retrospektif olarak araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya Suriye’nin kuzeybatısında pandemi acilden yatan COVID-19 hastalarının tedavi ve takiplerinin yapıldığı Afrin Hastanesi’nden 114, El-Bab Hastanesi’nden 251, Azez Vatan Hastanesi’nden 527, Cerablus Hastanesi’nden 99 olmak üzere toplam 991 hasta dahil edildi. 4C mortalite skorlama sistemine göre hastaların ölüm ve yoğun bakıma yatış oranları karşılaştırıldığında Azez Vatan ve Cerablus Hastaneleri'nde yüksek risk skoru alanların, El Bab Hastanesi’nde ise çok yüksek risk skoru alanların ölüm ve yoğun bakım yatış oranları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu ve benzeri bölgelerde COVID-19 salgınına yaklaşımın değerlendirildiği çalışmalarla elde edilecek veriler mahrumiyet bölgelerinde sağlık hizmetinin geliştirilmesinde önem arz etmektedir. Bölgede COVID-19 nedenli yatan hastaları yansıtan verilerimizin ilk ve tek olması nedeniyle çalışmamızın literatüre önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: 4C Mortalite Skoru, acil servis; COVID-19; Suriye.

Bahadır Karaca, Burak Çeli&775;k. Can 4C Score Predict Mortality due to COVID-19 Pneumonia in Syria? An Observational Study. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 237-244

Corresponding Author: Bahadır Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale