ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Formalin Solution On Surgical Margin Distance and Tumor Size in Colonspecimens Resected Because of Sigmoid Colon Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 340-344 | DOI: 10.14744/scie.2020.17363

The Effect of Formalin Solution On Surgical Margin Distance and Tumor Size in Colonspecimens Resected Because of Sigmoid Colon Cancer

Hüseyin Çiyiltepe1, Ebubekir Gündeş2, Durmuş Ali Çetin3, Ulaş Aday4, Serkan Senger5, Selçuk Gülmez5, Erdal Polat5, Kayhan Başak6
1Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
4Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
5Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
6Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Formalin fixation results in decrease in the size of resection materials up to 57% in different tissues. The objective of this study was to determine the effects of formalin fixation on the longitudinal size and tumor size of resected colon tissue because of a sigmoid colon tumor.
METHODS: This prospective study was conducted with 40 consecutive sigmoid colon tumor patients who underwent elective resection between January and December 2016. The surgeon conducting the study opened up the specimens within 15 minutes of resection, and the total length of the resected colon, size of the tumor, and proximal and distal surgical margin distances were then measured. The pathologist then recorded the measurements, without applying any stretch.
RESULTS: The mean total length, proximal surgical margin distance, distal surgical margin distance, and size of the tumor in the resected material were 32.9 cm, 16.7 cm, 12.1 cm, and 4.8 cm, respectively. Postformalin fixation values were 22.0 cm, 10.6 cm, 7.4 cm, and 4.2 cm, respectively, in the same order (p=0.00 for all).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the present study revealed 34% shrinkage in the total size of colon material following fixation. The effect of formalin fixation on shrinkage should be considered in cases where there is an unexpected proximity to surgical margins, as shown by the pathology results.

Keywords: Colon cancer, formalin fixation; shrinkage; surgical margin.

Sigmoid Kolon Kanseri Nedeniyle Rezeksiyon Yapılan Kolon Spesmenlerinde Formalin Solüsyonun Cerrahi Sınır Uzaklığına ve Tümör Boyutuna Etkisi

Hüseyin Çiyiltepe1, Ebubekir Gündeş2, Durmuş Ali Çetin3, Ulaş Aday4, Serkan Senger5, Selçuk Gülmez5, Erdal Polat5, Kayhan Başak6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Formalin fiksasyonu, farklı dokularda rezeksiyon materyallerinin boyutunda %57’ye kadar azalmaya neden olur. Bu çalışmanın amacı, sigmoid kolon tümörü nedeniyle anterior rezeksiyon yapılan hastalarda formalin fiksasyonunun rezeke edilen kolon dokusunun boyuna, cerrahi sınır uzaklığına ve tümör boyutuna olan etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ileriye yönelik çalışma, Ocak ve Aralık 2016 tarihleri arasında elektif rezeksiyon uygulanan 40 ardışık sigmoid kolon tümörü spesmeni ile yapıldı. Çalışmayı yürüten cerrah tarafından çıkarılan spesmen üzerinde ilk 15 dakikada kolonun toplam uzunluğu, tümörün boyutu ve proksimal ve distal cerrahi sınır mesafeleri ölçüldü. Daha sonra spesmen %10’luk formalin ile fikse edildi ve aynı ölçümler fiksasyon soonrasında araştırmayı yürüten patolog tarafından yapıldı.
BULGULAR: Yeni rezeke edilen materyaldeki ortalama toplam uzunluk, proksimal cerrahi sınır mesafesi, distal cerrahi sınır mesafesi ve tümörün boyutu sırasıyla 32.9 cm, 16.7 cm, 12.1 cm ve 4.8 cm idi. Postformalin fiksasyon değerleri sırasıyla 22.0 cm, 10.6 cm, 7.4 cm ve 4.2 cm idi (tüm değerler için p=0.00).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, fiksasyonu takiben kolon materyalinin toplam boyutunda ortalama %34 küçülme olduğunu ortaya koymuştur. Final patoloji sonuçlarında cerrahi sınırlara beklenmedik yakınlığın olduğu durumlarda formalin fiksasyonunun küçülme üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bü, zülme; cerrahi sınır; formalin fiksasyon; kolon kanser.

Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Erdal Polat, Kayhan Başak. The Effect of Formalin Solution On Surgical Margin Distance and Tumor Size in Colonspecimens Resected Because of Sigmoid Colon Cancer. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 340-344

Corresponding Author: Hüseyin Çiyiltepe, Türkiye
LookUs & Online Makale