ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Methemoglobinemia in Two Infants Brought to the Pediatric Emergency Department [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 397-400 | DOI: 10.14744/scie.2020.16362

Methemoglobinemia in Two Infants Brought to the Pediatric Emergency Department

Ayşegül Pala1, Olena Erkun1, Öner Özdemir2, Zahir Şehmusoğlu1
1Department of Pediatrics, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Pediatric Immunology and Allergy Medicine, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Methemoglobinemia is a complication that develops when ferrous hemoglobin is oxidized to a ferric state. It may be congenital due to structural hemoglobin defects or acquired through causes such as exposure to local anesthetic drugs or intake of toxins. Methemoglobinemia is characterized by cyanosis when the blood level exceeds 10%, and at higher levels it may cause tissue hypoxemia, coma, cardiovascular collapse, or even death. The primary mechanism used to reduce the methemoglobin level in the body is the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-cytochrome b5 reductase pathway. This case report is a presentation of the diagnosis and treatment of prilocaine-induced methemoglobinemia in 2 recently circumcised infants admitted to the pediatric emergency department.

Keywords: Cyanosis, methemoglobinemia; methylene blue; prilocaine.

Çocuk Acil Servisine Getirilen İki Bebekte Methemoglobinemi

Ayşegül Pala1, Olena Erkun1, Öner Özdemir2, Zahir Şehmusoğlu1
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü, Sakarya, Türkiye

Kanda ferröz değerliğinde bulunan hemoglobinin okside olup ferrik duruma geçmesine methemoglobinemi denir. Doğuştan yapısal hemoglobin defektleri veya lokal anestezik ilaçlar, kimyasal madde ve gıda alımı gibi edinsel sebeplerden ötürü gelişebilir. Methemoglobinemi seviyesi %10’u geçtiği durumlarda siyanoz ile karakterize iken, daha yüksek durumlarda doku hipoksemisi, koma, kardiyovasküler kollaps ve hatta ölüme bile neden olabilir. Bu seviyeyi vücutta düşüren ana mekanizma nikotinamid adenin dinükleotid (NADH)-sitokrom b5 redüktaz yolağıdır. Bu olgu sunumuzda, çocuk acil servisimize farklı zamanlarda başvuran iki bebeğin sünnet işleminde prilokaine bağlı gelişen methemoglobineminin tanı ve tedavisi anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, metilen mavisi; prilokain; siyanoz.

Ayşegül Pala, Olena Erkun, Öner Özdemir, Zahir Şehmusoğlu. Methemoglobinemia in Two Infants Brought to the Pediatric Emergency Department. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 397-400

Corresponding Author: Ayşegül Pala, Türkiye
LookUs & Online Makale