ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Total Laparoscopic Hysterectomy Experience: Retrospective Results of a Tertiary Center [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 311-315 | DOI: 10.14744/scie.2021.16023

Total Laparoscopic Hysterectomy Experience: Retrospective Results of a Tertiary Center

Emre mat1, Pınar Yıldız2, Tuğba Gül Yilmaz1, Elif Beyza Özer1, Gulfem Basol1, Didar Kurt1, Elif Cansu Gundogdu1, Betul Kuru1, Umit Cabus3, Ahmet Kale1
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Private Adatıp Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: In the present study, it was aimed to retrospectively evaluate the intraoperative and postoperative outcomes of all laparoscopic hysterectomy procedures carried out at the obstetrics and gynecology department between January 2018 and September 2020.
METHODS: The files and operation case notes of 445 patients who underwent total laparoscopic hysterectomy for benign indications between January 2018 and September 2020 were retrieved from the hospital information management system and their intraoperative and postoperative outcomes were analysed.
RESULTS: The mean age of 445 patients included in the present study was 51.2±8.5 and parity 2.98±1.85, and the most common indication for hysterectomy was myoma uteri. The mean operation time was determined as 100.7±36.7 min. The overall major complication rate was 3.2% and the rate of conversion to laparotomy was found to be 1.5%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients who are not suitable for vaginal hysterectomy, total laparoscopic hysterectomy may be a reasonable option in terms of increasing the patient comfort, lower complication rates, and increasing the the experience of the surgical team.

Keywords: Complications, laparoscopic hysterectomy, myoma uteri.

Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimi: Tersiyer Bir Merkezin Geriye Dönük Sonuçları

Emre mat1, Pınar Yıldız2, Tuğba Gül Yilmaz1, Elif Beyza Özer1, Gulfem Basol1, Didar Kurt1, Elif Cansu Gundogdu1, Betul Kuru1, Umit Cabus3, Ahmet Kale1
1Kadın hastalıkları ve doğum kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kadın hastalıkları ve doğum kliniği, Özel Adatıp Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Kadın hastalıkları ve doğum kliniği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Ocak 2018–Eylül 2020 tarihleri arasında kadın doğum ve jinekoloji kliniğinde yapılan total laparoskopik histerektomi operasyonlarının intraoperatif ve ameliyat sonrası sonuçlarının geriye gönük bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018–Eylül 2020 tarihleri arasında benign endikasyonlar nedeniyle total laparoskopik histerektomi uygulanan 445 hastanın dosyaları ve operasyon vaka notları hastane bilgi yönetim sisteminden alınarak intraoperatif ve ameliyat sonrası sonuçları analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 445 hastanın ortalama yaşı 51.2±8.5 ve parite 2.98±1.85 idi ve en sık histerektomi endikasyonu myoma uteri idi. Ortalama operasyon süresi 100.7±36.7 dakika olarak belirlendi. Genel majör komplikasyon oranı %3.2 ve laparatomiye geçiş oranı %1.5 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vajinal histerektomiye uygun olmayan hastalarda total laparoskopik histerektomi, hasta konforunu artırması ve cerrahi ekibin deneyiminin artmasıyla komplikasyon oranlarının daha düşük olması nedeniyle makul bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, laparoskopik histerektomi, minimal invaziv cerrahi; myoma uteri.

Emre mat, Pınar Yıldız, Tuğba Gül Yilmaz, Elif Beyza Özer, Gulfem Basol, Didar Kurt, Elif Cansu Gundogdu, Betul Kuru, Umit Cabus, Ahmet Kale. Total Laparoscopic Hysterectomy Experience: Retrospective Results of a Tertiary Center. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 311-315

Corresponding Author: Pınar Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale