ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Treatment of Hairy Urethra with Holmium: YAG Laser Ablation: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 401-403 | DOI: 10.14744/scie.2020.07830

Treatment of Hairy Urethra with Holmium: YAG Laser Ablation: A Case Report

Erdinç Dinçer, Mehmet Bulut, Ahmet Halil Sevinç, Burcu Hancı Sevinç, Fatih Tarhan
Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The presence of hair in the urethra can lead to recurrent, uncomfortable complications following various operations. A 76 years old male patient who admitted with voiding difficulty underwent internal urethrotomy and laser ablation treatment for hairy urethra. The case is presented and discussed with the relevant literature.

Keywords: Hairy urethra, holmium: YAG laser; laser ablation.

Holmium YAG laser ablasyon ile kıllı üretranın tedavisi: Olgu Sunumu

Erdinç Dinçer, Mehmet Bulut, Ahmet Halil Sevinç, Burcu Hancı Sevinç, Fatih Tarhan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul/türkiye

Üretrada kıl varlığı çeşitli operasyonlardan sonra ortaya çıkabilir ve tekrarlayan rahatsız edici komplikasyonlara yol açabilir. İşeme zorluğu ile başvuran 76 yaşında erkek hastaya kıllı üretra için internal üretrotomi ve lazer ablasyon tedavisi uygulandı. Olgu ilgili literatür eşliğinde sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Holmium yag lazer, Kıllı üretra; lazer ablasyon.

Erdinç Dinçer, Mehmet Bulut, Ahmet Halil Sevinç, Burcu Hancı Sevinç, Fatih Tarhan. Treatment of Hairy Urethra with Holmium: YAG Laser Ablation: A Case Report. SCIE. 2020; 31(4): 401-403

Corresponding Author: Erdinç Dinçer, Türkiye
LookUs & Online Makale