ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Short-Term Results of Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Refractory Glaucoma [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 350-355 | DOI: 10.14744/scie.2020.06977

Short-Term Results of Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Refractory Glaucoma

Raziye Dönmez Gün, Şaban Şimşek
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the short term outcomes of Ahmed glaucoma valve (AGV) implantation in refractory glaucoma.
METHODS: A total of 31 cases who had undergone AGV implantation between January 2018 and March 2019 for refractory glaucoma were retrospectively evaluated. The patients, with a visual acuity of at least light perception, had postoperative follow-up records of at least 6 months were included in the study. Preoperative and postoperative best corrected visual acuity (BCVA), intraocular pressure (IOP), number of topical antiglaucoma medications and central corneal thickness (CCT) were recorded. Any postoperative complications were noted.
RESULTS: The surgical outcome was graded as complete success for IOP between 5-22 mmHg without antiglaucomatous medication; qualified success for IOP between 5-22 mmHg with antiglaucomatous medication; and failure for IOP >22 mmHg despite medication. The sum of the complete success and qualified success groups was defined as total success. The mean follow-up time was 12.94±4.98 months. The preoperative mean IOP levels and topical antiglaucoma medication numbers decreased from 40.84±8.27 mmHg to 13.84±2.95 mmHg and 3.68±0.54 to 1.10±1.35 respectively at the final postoperative examination. There were no significant differences between preoperative and postoperative CCT and BCVA levels (p>0.05). The most common (n=3) complication was encapsulated cyst formation in the AGV plate region. The complete, qualified and total success rates were 45.2% (n=14), 54.8% (n=17) and 100% (n=31), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the mean preoperative IOP levels are quite high in refractory glaucoma cases, in short term, AGV implantation is an effective surgery for lowering IOP. With longer follow-ups, it will be possible to show the sustainable impact of AGV implantation on lowering IOP.

Keywords: Ahmed glaucoma valve, intraocular pressure; refractory glaucoma.

Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valv İmplantasyonu Kısa Dönem Sonuçları

Raziye Dönmez Gün, Şaban Şimşek
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız tedaviye dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valv (AGV) implantasyonu kısa dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018–Mart 2019 tarihlerinde dirençli glokom tanısıyla AGV implantasyonu uygulanan 31 olgu geriye dönük incelendi. Görme keskinliği en az ışık hissi düzeyinde olan ve en az 6 aylık ameliyat sonrası takibi bulunan hastalar çalışmaya alındı. Olguların ameliyat öncesi ve sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK), göz içi basıncı (GİB) düzeyleri, topikal antiglokomatöz ilaç sayıları, santral kornea kalınlığı (SKK) değerleri kaydedildi. Ameliyat sonrası tüm komplikasyonlar ayrıntılı olarak not edildi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası GİB’in ilaçsız 5–22 mmHg arasında olması tam başarı, ilaçla 5–22 mmHg arasında olması kısmi başarı, ilaca rağmen >22 mmHg olması ise başarısızlık olarak kabul edildi. Tam başarı ve kısmi başarının toplamı toplam cerrahi başarı olarak tanımlandı. Ortalama takip süresi 12.94±4.98 aydı. Ameliyat öncesi 40.84±8.27 mmHg olan ortalama GİB düzeyleri ameliyat sonrası son muayenede 13.84±2.95 mmHg’ya; ameliyat öncesi ortalama 3.68±0.54 olan antiglokomatöz ilaç sayısı ameliyat sonrası son muayenede 1.10±1.35’e düştü. Ameliyat öncesi ve sonrası SKK ve EİDGK’de anlamlı değişme saptanmadı (p>0.05). Olguların %22.6’sında (n=7) komplikasyon görüldü. En sık (n=3) rastlanılan komplikasyon AGV plate bölgesinde enkapsüle kist gelişimi oldu. Olguların %45.2’sinde (n=14) tam, %54.8’inde (n=17) kısmi olmak üzere toplam %100 (n=31) cerrahi başarı elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dirençli glokom olgularında ameliyat öncesi ortalama GİB düzeyleri oldukça yüksek olsa da, kısa dönemde, AGV implantasyonu GİB’yi düşürmede etkili bir cerrahidir. Uzun süreli takiplerle, AGV implantasyonunun GİB’yi düşürmedeki sürdürülebilir etkisini göstermek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahmed glokom valvi, dirençli glokom; göz içi basıncı.

Raziye Dönmez Gün, Şaban Şimşek. Short-Term Results of Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Refractory Glaucoma. SCIE. 2020; 31(4): 350-355

Corresponding Author: Raziye Dönmez Gün, Türkiye
LookUs & Online Makale