ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science What We Know About Anesthesia During Caesarean Section in COVID-19 Patients [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 393-396 | DOI: 10.14744/scie.2020.03930

What We Know About Anesthesia During Caesarean Section in COVID-19 Patients

Antigona Hasani1, Rajmonda Nallbani1, Ayten Saraçoğlu2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Prishtina University Faculty of Medicine, Prishtina, Kosova
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sometimes referred to as an invisible killer, has changed all of our lives, including the daily practices of medical personnel and the approach to anesthesia. We must wear protective equipment and special suits, aprons, and 2 or 3 pairs of gloves. Our faces are obscured by masks and goggles and shields. We move with difficulty and have limited vision. Communication with patients is limited; they cannot see our facial expressions of smiles or concern. They only hear our voice, which may also be muffled. We look more like robots than someone demonstrating assistance, love, or compassion. We are strangers to our infected patients. When thinking about the type of anesthesia for pregnant patients who have the disease caused by SARS-CoV-2, coronavirus2019 (COVID-19), 3 factors taken into consideration ranked according to importance are the safest method for healthcare providers, ease of application, and difficulties associated with movement and vision. The patient’s wishes are secondary. Have priorities changed?

Keywords: Caesarean section, COVID-19; obstetric anesthesia; pregnancy.

COVID-19 Hastalarda Sezaryen Sırasında Anestezi Hakkında Ne Biliyoruz

Antigona Hasani1, Rajmonda Nallbani1, Ayten Saraçoğlu2
1Anestezi ve Reanimasyon ABD, Tip Fakultesi, Pristine Üniversitesi, Pristina, Kosova
2Anestezi ve Reanimasyon ABD, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Türkiye

SARS-CoV-2 veya “görünmez katil” sadece hayatımızı değiştirmedi, aynı zamanda günlük uygulamalarımız ve anesteziye yaklaşımımızı da değiştirdi. Önlükler, tulumlar ve 2–3 çift eldiven dahil olmak üzere koruyucu ekipman ve kıyafetler giymeye başladık. Yüzlerimiz, bulutlanmış farklı tür maskeler ve gözlüklerle kaplı bir şekilde çalışmaya başladık. Sonuç olarak, zorlukla hareket ediyor ve sınırlı görüş kabiliyetine sahip bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarla iletişimimiz sınırlanmıştır; yüz ifadelerimizi, gülümsemeleri veya endişelerimizi göremedikleri için sadece seslerimizi duyabiliyorlar. Biz onlara daha çok yakınlık, sevgi ya da kaygı göstermekten çok robot gibiyiz. Enfekte hastalarımıza yabancıyız. Hamile COVID-19 pozitif hastalar için anestezi türü düşünülürken, önemine göre sıraladığımız üç faktör göz önünde bulundurulmaktadır: bizim için en güvenli yöntem olması, kolayca uygulanabilmesi, zor ve sınırlı hareket ve görüş kabiliyetinin ve hastanın da arzularının dikkate alınması. Öncelikler değişti mi?

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hamilelik; obstetrik anestezi; sezaryen.

Antigona Hasani, Rajmonda Nallbani, Ayten Saraçoğlu. What We Know About Anesthesia During Caesarean Section in COVID-19 Patients. SCIE. 2020; 31(4): 393-396

Corresponding Author: Antigona Hasani, Kosovo
LookUs & Online Makale