ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Pediatric Tumor of the Posterior Mediastinum: Ganglioneuroblastoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 374-376 | DOI: 10.14744/scie.2023.01069

A Rare Pediatric Tumor of the Posterior Mediastinum: Ganglioneuroblastoma

Attila Ozdemir1, Selime Kahraman2, Recep Demirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Ganglioneuroblastoma is a rare malignant pediatric tumor located in the posterior mediastinum. A giant mass lesion located in the posterior mediastinum and extending into the spinal canal was observed in a 4-year-old girl admitted to our hospital with walking difficulties. The mass was completely excised with a joint operation of neurosurgery and thoracic surgery. After the operation, the patient regained walking functions.

Keywords: Childhood tumor, ganglioneuroblastoma, posterior mediastinal tumor.

Posterior Mediastenin Nadir Görülen Çocukluk Çağı Tümörü: Ganglionöroblastoma

Attila Ozdemir1, Selime Kahraman2, Recep Demirhan1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Ganglionöroblastoma, posterior mediastende yerleşimli çocukluk döneminin nadir görülen malign bir tümörüdür. Yürüme güçlüğü ile hastanemize başvuran 4 yaşındaki kız çocuğunda posterior mediasten yerleşimli spinal kanal içine uzanan dev kitle lezyon izlendi. Beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisini ortak operasyonu ile kitle total eksize edildi. Ameliyat sonrası hasta yürüme fonksiyonlarını tekrar kazandı.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı tümörü, ganglionöroblastoma, posterior mediasten tümörü.

Attila Ozdemir, Selime Kahraman, Recep Demirhan. A Rare Pediatric Tumor of the Posterior Mediastinum: Ganglioneuroblastoma. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 374-376

Corresponding Author: Selime Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale