ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prostatic carcinosarcoma (Sarcomatoid carcinoma): Report of two cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 50-53

Prostatic carcinosarcoma (Sarcomatoid carcinoma): Report of two cases

Elife Kımıloğlu Şahan1, Ayşenur Akyıldız İğdem1, Tayfun Budak2, Nusret Erdoğan1
1Taksim Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
2Surp Agop Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Sarcomatoid carcinoma (carcinosarcoma) of the prostate is a rare type of prostatic neoplasm that demonstrates a combination of malignant epithelial and sarcomatoid components. The epithelial component of these tumors is often a high-grade adenocarcinoma. The sarcomatoid component often demonstrates a spindled appearance, although heterologous elements resembling osteosarcoma, chondrosarcoma and angiosarcoma may be present in a subset of cases. We present two cases (65- and 70-year-old males) whose prostate-specific antigen (PSA) levels were 1.5 and 5.6, respectively. Both cases had malignant tumors of the prostate, which contained both epithelial and sarcomatoid components. Immunohistochemically, pancytokeratin was positive in the carcinomatous component and vimentin was positive in the sarcomatoid component. To date, only a small number of prostatic carcinosarcomas have been reported in the literature. To further characterize these tumors, we examined clinical information and pathologic findings in two patients with sarcomatoid carcinomas of the prostate.

Keywords: Carcinosarcoma, prostate, adenocarcinoma

Prostatın karsinosarkomu (Sarkomatoid karsinom): İki olgu sunumu

Elife Kımıloğlu Şahan1, Ayşenur Akyıldız İğdem1, Tayfun Budak2, Nusret Erdoğan1
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pataloji Kliniği, İstanbul
2Sırp Agop Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Prostatın sarkomatoid karsinomu (karsinosarkom) malign epitelyal ve sarkomatoid komponentler içeren nadir bir prostatik neoplazidir. Bu tümörlerde epitelyal komponent genellikle yüksek gradlı adenokarsinomdur. Sarkomatoid komponent iğsi şekilli hücrelerden oluşur, buna rağmen osteosarkom, kondrosarkom ve anjiyosarkom benzeri heterolog elemanlar içerebilir. Bu yazıda, 65 ve 71 yaşlarında prostat spesifik antijen (PSA) değerleri sırası ile 1,5 ve 5,6 olan iki olgu sunuldu. Her iki olgu da epitelyal ve sarkomatoid komponentler içeren malign prostat tümörüne sahipti. İmmünohistokimyasal olarak karsinomatöz komponentte pansitokeratin, sarkomatoid komponentte vimentin pozitivitesi izlendi. Bugüne kadar literatürde bildirilmiş az sayıda prostatik karsinosarkom olgusu mevcuttur. Bu tümörleri daha detaylı tanımlayabilmek amacı ile prostatik karsinosarkomlu iki olguyu klinik bilgi ve patolojik bulguları ile beraber değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Karsinosarkom, prostat, adenokarsinom

Elife Kımıloğlu Şahan, Ayşenur Akyıldız İğdem, Tayfun Budak, Nusret Erdoğan. Prostatic carcinosarcoma (Sarcomatoid carcinoma): Report of two cases. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 50-53

Corresponding Author: Elife Kımıloğlu Şahan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale