ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Serum Osteocalcine Levels Of Renal Osteodistrophic Children Treat Have Chronic Renal Failure [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 792-794

Serum Osteocalcine Levels Of Renal Osteodistrophic Children Treat Have Chronic Renal Failure

Asuman Kıral, Çiler Çelik, Serpil Yavrucu, Şemsa Gögcü, Ahmet Özgüner
Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Renal osteodistrophy is an early and a frequent complication of chronic renal failure. Serum osteoealeine level is an important parameter for the early diagnosis and the therapy of renal osteodistrophy. İn this study, we compared 15 end stage renal patients on hemodialysis who were diagnosed as renal osteodistrophy radioloyieally and treated by calcitriol for at least once year but were resistant to therapy with IQ healthy children in the same age group. Ostcocalein levels in the patient group were significantly higher than the control group. We decided that serum osteocalcin level is an important parameter İn the diagnosis and in the evaluation of the answer in treatment.

Keywords: Renal Osteodİstrophy (ROD), Chronic Renal Failure, Osteocalcine

Renal osteodistrofi gelişen kronik renal yetmezlikli çocuklarda serum osteokalsin Konsantrasyonları

Asuman Kıral, Çiler Çelik, Serpil Yavrucu, Şemsa Gögcü, Ahmet Özgüner
Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Renal ostcodistrofi, kronik böbrek yetersizliğinin sık görülen erken bir komplikasyonudur. Böbrek yetmezliği gelişmiş bir hastada kemik hastalığının erken tanı ve tedavisinde serum osteokalsin düzeyleri önemli bir parametredir. Bu çalışmada son safha kronik böbrek yetersizliği olan, lıemodialize giren, radyolojik olarak renal ostcodistrofi tanısı konmuş, en az bir yıl süreyle kalsitriol tedavisine yanıtsız 9-15 yaşlar arasındaki 15 çocuk ile, kontrol grubu olarak alınan aynı yaş grubundaki 10 çocuk karşılaştırıldı. Hasta grubunda Ölçülen osteokalsin değerleri anlamlı olarak yüksekti. Serum osteokalsin değerlerinin, renal osteodistrofmiıı tanısı ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde anlamlı bir gösterge olduğuna karar verdik.

Anahtar Kelimeler: Renal Ostcodistrofi (ROD), Kronik Böbrek Yetersizliği. Osteokalsin

Asuman Kıral, Çiler Çelik, Serpil Yavrucu, Şemsa Gögcü, Ahmet Özgüner. Serum Osteocalcine Levels Of Renal Osteodistrophic Children Treat Have Chronic Renal Failure. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 792-794

Corresponding Author: Asuman Kıral
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale