ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE VALUE OF COLOUR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE FOLLOW-UP OF THE OVULATION INDUCTION [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 454-457

THE VALUE OF COLOUR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE FOLLOW-UP OF THE OVULATION INDUCTION

İbrahim Çelebi1, Melih Üstün1, Eşber Okan1, Ziya Ünal1, Moşe Benhabib1, Berk Arsan1
SSK Bakırköy Doğumevi Reprodüktif Endokrinoloji Kliniği

In this study the impedance to blood flow in the ovarian and uterine arteries was examined by color Doppler sonography to determine the ovary containing the dominant follicle, to examine the luteal phase and to find out the cases with a high probability of pregnancy. Different ovulation induction protocols were used in 45 infertility patients during 60 cycles. Color Doppler blood flow examinations were performed on the 3rd day of menstruation, on the day of ovulation and in the midluteal time. Follicle maturation, ovulation and luteal functions were functionally related with utero-ovarian hemodynamics.


OVÜLASYON İNDÜKSİYONU UYGULANAN OLGULARIN İZLENMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN YERİ

İbrahim Çelebi1, Melih Üstün1, Eşber Okan1, Ziya Ünal1, Moşe Benhabib1, Berk Arsan1
SSK Bakırköy Doğumevi Reprodüktif Endokrinoloji Kliniği

Ovülasyon indüksiyonu uygulanan olgularda a.ovarica ve a.uterina'nın renkli Doppler ölçümlerinin dominant folikül içerecek overin siklusun erken döneminde belirlenmesinde, ovülasyondan sonra luteal fazın değerlendirilmesinde, gebelik gelişme olasılığı yüksek olan olguların belirlenmesindeki yerini araştırdık. Bu amaçla toplam 45 infertilite olgusuna 60 siklus boyunca değişik tedavi protokolleri uygulandı ve adetin 3. günü, ovülasyon günü ve midluteal dönemde Doppler ölçümleri yapıldı. Çalışmamızda folikül gelişimi, ovülasyon ve korpus luteum fonksiyonları ile uteroovaryel hemodinami arasında fonksiyonel bir ilişki mevcut olduğu saptandı.


İbrahim Çelebi, Melih Üstün, Eşber Okan, Ziya Ünal, Moşe Benhabib, Berk Arsan. THE VALUE OF COLOUR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE FOLLOW-UP OF THE OVULATION INDUCTION. South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 454-457
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale