ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE ENTOXICATION CASES ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY ROOM [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1996; 7(1): 577-578

THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE ENTOXICATION CASES ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY ROOM

Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Nilgün Ünal Gökyayla1, Belgin Özhan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

In this retrospective study, it was seen that drug intoxication cases were 30.7%, food poisoning cases were 18.7% and carbonmonoxide intoxication cases were 16.6% among acute intoxication cases in the last four years admitted to the pediatric emergency room in our hospital. Salisilat intoxications were 5.2% among drug intoxication cases. All of the patients were healed except one who was a mushroom intoxication case and died.


ÇOCUK KLİNİĞİ ACİLİNE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Nilgün Ünal Gökyayla1, Belgin Özhan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

1 Haziran 1992-31 Mayıs 1996 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil polikliniğine başvuran akut zehirlenme olgularının derlenerek incelenmesi sonucunda, bunların %30.7'sinin ilaç, %18.7'sinin besin, %16.6'sınm karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu görülmüş tür. İlaç zehirlenmelerinde ilk sırayı salisilatlar almıştır (%5.2). Olguların biri hariç tamamı salah ile taburcu olmuş, mantar zehirlenmesi nedeniyle başvuran bir olgu ise eksitus olmuştur.


Gülnur Tokuç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Nilgün Ünal Gökyayla, Belgin Özhan. THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE ENTOXICATION CASES ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY ROOM. South Clin Ist Euras. 1996; 7(1): 577-578
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale