ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science BILATERAL LIPID CELL TUMOUR [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 506-507

BILATERAL LIPID CELL TUMOUR

Nimet Karadayı1, Atilla Ulusal1, Güray Kılıç1, Sibel Şensu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

A 65-year-old female was admitted to hospital with abdominal pain and mass. On CT examination a right ovarian mass was found. Total hysterectomia and bilateral salpingooopherectomia was performed. In both ovaries, though larger in the right one, there were yellow, soft, sharply circumscribed tumors. On HE, the tumor had big, polygonal cells with abundant granular cytoplasm. The cells formed sheets and cords separated by a vascular network. On neutral lipid dyes, tumor cell cytoplasm contained lipid. Reinke crystalloids were not found. There was no androgenic activity on clinical and laboratory examination.


OVERİN ÇİFT TARAFLI LİPİD HÜCRELİ TÜMÖRÜ

Nimet Karadayı1, Atilla Ulusal1, Güray Kılıç1, Sibel Şensu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

Karında şişlik ve ağrı şikayeti ile başvuran 65 yaşındaki kadın hastada bilgisayarlı tomografide sağ overde kitle saptandı. Hastaya total histerektomi ve bilateral salpingoooforektomi uygulandı. Sağ overde daha büyük olmak üzere her iki overde sarı renkte, yumuşak kıvamlı, düzenli sınırlı tümör saptandı. H-E de tümörün kapiller ağ ile ayrılmış kitle, kordon ve adacık yapıları oluşturmuş büyük, poligonal şekilli, geniş, granüllü sitoplazmalı hücrelerden meydana geldiği görüldü. Nötral lipid boyasında tümör hücre sitoplazmalarında lipid pozitif bulundu. Reinke kristaloidine rastlanmadı. Klinik ve laboratuar olarak androjenik aktive saptanmadı.


Nimet Karadayı, Atilla Ulusal, Güray Kılıç, Sibel Şensu. BILATERAL LIPID CELL TUMOUR. South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 506-507
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale