ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 50-57

Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer

Feza Hüseyin Remzi1, Mustafa Öncel2
1Cleveland Klinik Vakfı Hastanesi Kolorektal Cerrahi Ünitesi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Keywords: Adenomatous polyposis coli, colonoscopy; colorectal neoplasms/diagnosis/treatment; enema; sigmoidoscopy.

Kolon Kanserinde Tarama ve Takip

Feza Hüseyin Remzi1, Mustafa Öncel2
1Cleveland Klinik Vakfı Hastanesi Kolorektal Cerrahi Ünitesi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Adenomatöz polip, kolonoskopi; kolon kanseri/tanı/tedavi; enema; sigmoidoskopi.

Feza Hüseyin Remzi, Mustafa Öncel. Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 50-57

Corresponding Author: Feza Hüseyin Remzi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale