ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Recurrent intrahepatic cholestasis of pregnancy: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 84-88 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.82621

Recurrent intrahepatic cholestasis of pregnancy: Case report

Hasniye Çelik Acıoğlu1, Oluş Api2, Abdulkadır Turgut3, Orhan Unal1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
3Yakacık Maternity and Children Hospital, Istanbul, Turkey

Intrahepatic cholestasis (IC) of pregnancy is the most common pregnancy-related liver disorder. Maternal effects of IC of pregnancy are mild; however, there is a clear association between IC of pregnancy and a higher frequency of fetal distress, preterm
delivery, and sudden intrauterine fetal death. Recent data suggest that ursodeoxycholic acid is currently the most effective pharmacologic treatment, whereas obstetric management is still debated. We present a 24-year-old woman with the diagnosis of recurrent IC of pregnancy. We also discuss the etiology, obstetric management and treatment of this clinical entity in light of the current literature.

Keywords: Intrahepatic cholestasis of pregnancy, pruritus, obstetric management

Tekralayıcı gebelik kolestazı: Olgu sunumu

Hasniye Çelik Acıoğlu1, Oluş Api2, Abdulkadır Turgut3, Orhan Unal1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Gebelik kolestazı gebelikle ilişkili en yaygın karaciğer hastalığıdır. Gebelik kolestazının anne açısından etkileri daha ılımlı iken, fetüs açısından erken doğum, fetal distres ve
uterusta ani cenin ölümü gibi ciddi riskleri vardır. Günümüzde son veriler ursodeoksikolik asitin en etkin farmakolojik tedavi olduğunu göstermekle birlikte obstetrik yönetim halen tartışmalıdır. Bu olgu sunumunda, 24 yaşında tekrarlayıcı gebelik kolestazı tanısı konan hasta sunuldu. Ayrıca etyolojisi, obstetrik yönetim ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: İntrahepatik gebelik kolestazı, kaşıntı, obstetrik yönetim

Hasniye Çelik Acıoğlu, Oluş Api, Abdulkadır Turgut, Orhan Unal. Recurrent intrahepatic cholestasis of pregnancy: Case report. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 84-88

Corresponding Author: Hasniye Çelik Acıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale