ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science HORNER'S SYNDROME DURING EPIDURAL ANESTHESIA [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 100-101

HORNER'S SYNDROME DURING EPIDURAL ANESTHESIA

Hakan Erkal1, Yaman Özyurt1, Zuhal Arıkan1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

The Horner's syndrome, which may be seen during epidural anesthesia, is a reversible complication and may be accepted as the first symptom of the extensively spreading blockade. In this report a Horner's syndrome case, developed during the management of an epidural anesthesia for orthopedic operation, is presented and the mechanisms responsible for development of the syndrome are revised.

Keywords: HORNER'S SYNDROME, EPIDURAL ANESTHESIA, COMPLICATION

EPİDURAL ANESTEZİ SIRASINDA OLUŞAN HORNER SENDROMU

Hakan Erkal1, Yaman Özyurt1, Zuhal Arıkan1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Epidural anestezi sırasında gelişen Horner Sendromu, yüksek seviyeye yayılan epidural bloğun ilk bulgusu olabilen, ancak geriye dönüşümlü bir komplikasyondur. Bu çalışmada, ortopedik cerrahi girişim nedeniyle epidural anestezi uygulanan 64 yaşındaki erkek olguda Horner Sendromu gelişmesini sunduk. Ayrıca, Horner Sendromu'nun gelişmesinden sorumlu mekanizmaları gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: HORNER SENDROMU, EPİDURAL ANESTEZİ, KOMPLİKASYON

Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan. HORNER'S SYNDROME DURING EPIDURAL ANESTHESIA. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 100-101
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale