ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A case of hydatid cyst mimicking metastatic lung cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 64-67 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.80764

A case of hydatid cyst mimicking metastatic lung cancer

Tülin Durgun Yetim1, Ayşen Taslak Şengül2, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak2
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Hatay, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Samsun, Turkey

Hydatid cysts of the lung can mimic malignant diseases such as lung cancer, infectious diseases such as tubecrculosis, or benign pathologies. It should be kept in mind that hydatid cysts of the lung can radiologically mimic many lung pathologies, primarily malignancies. Necessary investigations should be performed for the differential diagnosis in the preoperative period. We, therefore, believed that it is worthwhile to share a 31 year-old patient with a hydatid cyst of the lung who was thought to have metastatic lung cancer.

Keywords: Lung, lung malignancy, cyst hydatic

Metastatik akciğer kanserini taklit eden kist hidatik olgusu

Tülin Durgun Yetim1, Ayşen Taslak Şengül2, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Akciğer kist hidatiği, akciğer kanseri gibi malign hastalıkların yanısıra tüberkülöz gibi enfeksiyoz ya da benign patolojiler gibi görünebilmektedir. Radyolojik olarak, akciğer kist hidatiğinin başta maligniteler olmak üzere birçok akciğer patolojisini taklit edebileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Ameliyat öncesi dönemde ayırıcı tanısına yönelik gerekli incelemeler yapılmalıdır. Biz de bu nedenle 31 yaşındaki metastatik akciğer kanseri düşündüğümüz akciğer kist hidatik olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, akciğer kanseri, kist hidatik

Tülin Durgun Yetim, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak. A case of hydatid cyst mimicking metastatic lung cancer. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 64-67

Corresponding Author: Tülin Durgun Yetim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale