ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 120-123

ORTOPEDİK CERRAHLARIN PRİMER HİPERPARATİROİDİZM HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER

Önder Ofluoğlu1, H Yener Erken1, Ender Sarıoglu1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği


Önder Ofluoğlu, H Yener Erken, Ender Sarıoglu. ORTOPEDİK CERRAHLARIN PRİMER HİPERPARATİROİDİZM HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 120-123
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale