ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(3): 143-146 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.76768

Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report

Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
Taksim Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Ramsay Hunt Syndrome (RHS) (Herpes zoster oticus) is a cranial polyneuropathy which is caused by the reactivation of varisella zoster virus. Respectively 7, 8, 9, 5, 10, and 6 cranial nerves and the servical nerves are involved. In this syndrome, 7 cranial nerve involvement constitutes 3-12% of all facial paralysis patients. Diagnosis depends on determining the ear pain, vesiculer rush around the earlap, and facial paralysis caused sequelae. Due to skin lesions on the head and neck region and neurological symptoms, RHS was suspected. Early treatment may effect prognosis. A 65-year-old individual, with right facial paralysis and painfull ipsilateral herpetic vesicules on one side of the head and neck has been diagnosed RHS. The case has been discussed for the purpose of determining prognosis because servical dermatome involvement is rare in RHS.

Keywords: Ramsay Hunt Syndrome, upper cervical dermatomes, vesicle, facial palsy

Kraniyal ve servikal dermatom tutulumlu Ramsay Hunt Sendromu olgusu

Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Ramsay Hunt Sendromu (RHS) (Herpes zoster otikus), varisella zoster virusunun tekrarlayan aktivasyonu ile gelişen bir kraniyal polinöropatidir. Sıklık sırasına göre 7., 8., 9., 5.,10., 6. kraniyal ve servikal sinir tutulumları görülebilir. Bu sendromda 7. kraniyal sinir tutulumu, tüm fasiyal paralizili olguların %3-12’sini oluşturur. Tanısı kulak ağrısı, kulak kepçesi çevresinde veziküler döküntü ve sekel bırakan fasiyal paralizi ile konur. Bu nedenle baş ve boyun bölgesindeki deri lezyonları, RHS ve ona bağlı gelişebilecek nörolojik semptomlar düşünülerek yakın takibe alınmalıdır. Altmış beş yaşındaki erkek olgu, sağ fasiyal paralizi, aynı taraf baş yarısında ve boyunda herpetik ağrılı veziküller nedeni ile RHS tanısı aldı. Olgumuz, bu sendromda servikal dermatom etkilenmesinin nadir olması ve prognozu açısından tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Ramsay Hunt Sendromu, üst servikal dermatomlar, vezikül, yüz felci

Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can. Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report. South Clin Ist Euras. 2012; 23(3): 143-146

Corresponding Author: Fazilet Hız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale