ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Chondroid Syringoma Of The Upper Lip: A Report Of A Case [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 89-92

Chondroid Syringoma Of The Upper Lip: A Report Of A Case

Mustafa Karaca, Aykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği

Chondroid syringoma is a rare tumor which is derived from the sweat glands. It is usually encountered in the sixth or seventh decade of life. Since it is rare and has no spesific macroscopic appearance, it may be confused with the other frequent skin lesions. In this article, a case of a 37 year-old male patient who had a chondroid syringoma on his upper lip was presented and the literature about the diagnosis and the tretment of this rare tumor is rewieved.

Keywords: Chondroid syringoma, mixed tumor, apocrin, ecrin

Üst Dudakta Kondroid Siringoma: Olgu Sunumu

Mustafa Karaca, Aykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği

Kondroid siringoma ter bezi glandlarından köken alan, genellikle altıncı veya yedinci dekatta ortaya çıkan, nadir görülen bir tümördür. Bu nadir görülen tümörün spesifik bir makroskobik görünümü olmadığından, sık görülen diğer tümöral lezyonlarla karıştırılabilir. Çalışmamızda üst dudağında kondroid siringoma olan otuzyedi yaşında erkek bir olgu sunularak bu nadir tümörün tanı ve tedavisi hakkında literatürdeki bilgiler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kondroid siringoma, mikst tümör, apokrin, ekrin

Mustafa Karaca, Aykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz. Chondroid Syringoma Of The Upper Lip: A Report Of A Case. South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 89-92

Corresponding Author: Mustafa Karaca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale