ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science “Shıgella Sonneı” Causıng Chronıc Dıarrhea In A Patıent Wıth Hıv/Aıds [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 97-100

“Shıgella Sonneı” Causıng Chronıc Dıarrhea In A Patıent Wıth Hıv/Aıds

Kadriye Kart Yaşar, Şemsinur Karabela, Gönül Şengöz, Özcan Nazlıcan
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Diarrhea occurs in more than half of the patients with HIV/AIDS during the course of the disease especially in the last period of the disease and it's an important cause of morbidity and mortality. “Shigella sonnei” was isolated as an agent from the stool of a HIV/AIDS patient with chronic diarrhea and, the disease and life quality of the patient improved following the quinolone treatment. By means of this case, we wanted to emphasize that the acute bacterial diarrhea agents could also cause chronic diarrhea in HIV/AIDS patients.

Keywords: Shıgella Sonneı” Causıng Chronıc Dıarrhea In A Patıent Wıth Hıv/Aıds

Hıv/Aıds’li Hastada Kronik İshal Nedeni Olarak “Shıgella Sonneı”

Kadriye Kart Yaşar, Şemsinur Karabela, Gönül Şengöz, Özcan Nazlıcan
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Diyare, AIDS’li hastaların yarısından fazlasında hastalığın seyri esnasında özellikle de terminal dönemde ortaya çıkmakta ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Kliniğimizde, kronik ishali olan bir HIV/AIDS hastasının gaita kültüründen Shigella sonnei etken olarak izole edilmiş, kinolon tedavisi sonrası hastanın ishali ve yaşam kalitesi düzelmiştir. Bu olgu ile HIV/AIDS hastalarında akut bakteriyel ishal etkenlerinin de kronik ishal yapabileceği vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: HIV/AIDS, diyare; Shigella sonnei.

Kadriye Kart Yaşar, Şemsinur Karabela, Gönül Şengöz, Özcan Nazlıcan. “Shıgella Sonneı” Causıng Chronıc Dıarrhea In A Patıent Wıth Hıv/Aıds. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 97-100

Corresponding Author: Kadriye Kart Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale