ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Vascular leimyoma originated from the inferior turbinate [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 45-49

Vascular leimyoma originated from the inferior turbinate

Belit Merve Şener1, Cenk Evren2, Nevzat Demirbilek1, Ahmet Kaur3
1Beylikdüzü Medilfe Surgery Center, Department of ENT, Istanbul, Turkey
2Karaelmas University Faculty of Medicine, Department of ENT, Zonguldak, Turkey
3Nişantaşı E-sitopathology Clinics, Istanbul, Turkey

Nose bleeding, particularly one-sided, is a common problem in elderly patients. It may be due to hypertension as well as the masses inside the nose. Leiomyomas are benign neoplasms that are thought to originate from the vascular smooth muscle. They are very rarely found in the head and neck area. Simple surgical excision yields high cure rates. A 58-year-old male presented with left-sided epistaxis. There has been no recurrence one year after the endoscopic excision of the nasal leiomyoma. In this paper, we present the clinical and histological features of a patient with leiomyomas of the nasal cavity together with a review of the literature.

Keywords: Nose bleeding, smooth muscle, nasal cavity, vascular leiomyoma

Alt konkadan kaynaklanmış vasküler leiomyom

Belit Merve Şener1, Cenk Evren2, Nevzat Demirbilek1, Ahmet Kaur3
1Beylikdüzü Medilife Cerrahi Merkezi, KBB Kliniği, İstanbul
2Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Zonguldak
3Nişantaşı E-sitopatoloji Kliniği, İstanbul

Özelikle tek taraflı burun kanaması yaşlı hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir. Hipertansiyon gibi sistemik sebeplerden olabileceği gibi burun içi kitlelerden de kaynaklanabilir. Leiomiyomlar damar düz kaslarından orijin aldığı düşünülen iyi huylu tümörlerdir. Baş ve boyunda çok ender bulunurlar. Tedavisinde basit cerrahi eksizyonun kür oranları yüksektir. Sol taraftan burun kanaması şikâyeti olan 58 yaşındaki erkek hastamızda endoskopiyle ameliyat edildikten bir yıl sonra nüks gözükmedi. Bu çalışmada, nazal kavitede oluşan leiomiyomu klinik ve histolojik özellikleriyle beraber literatür bilgilerini de gözden geçirerek tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Burun kanaması, düz kas, burun boşluğu, vasküler leiomiyom

Belit Merve Şener, Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Ahmet Kaur. Vascular leimyoma originated from the inferior turbinate. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 45-49

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale