ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science AN EFFECTIVE METHOD FOR PAIN CONTROL AFTER CIRCUMCISION: TOPICAL LIDOCAIN GEL [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 25-27

AN EFFECTIVE METHOD FOR PAIN CONTROL AFTER CIRCUMCISION: TOPICAL LIDOCAIN GEL

Cemal Göktaş1, Önder Cangüven1, Rahim Horuz1, Selami Albayrak1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Üroloji Kliniği

Circumcision is the most commonly performed operation in pediatric urology because it is performed not only for medical but also for religious purposes. Since nearly all of the patients undergoing circumcision are children, postoperative pain is a serious problem in this population. In order to control postoperative pain, analgesic agents are used most commonly via oral, parenteral or rectal route. We present the findings of a prospective study of 98 patients in which a 2% lidocain gel was applied to the glans and circurhcision site to control early postoperative pain. We recommend topical application of lidocain gel as a helpful method for control of pain after circumcision, because when topical lidocain was applied to our patients, there had been no need for any additional analgesic agent in 31 % of the patients and it had decreased the dose and frequency of analgesic medication in the remainings.

Keywords: CIRCUMCISION, PAIN, LIDOCAIN, TOPICAL APPLICATION

SİRKUMSİZYON SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE YARARLI BİR UYGULAMA: TOPİKAL LİDOKAİN JEL

Cemal Göktaş1, Önder Cangüven1, Rahim Horuz1, Selami Albayrak1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Üroloji Kliniği

Sirkumsizyon pediatrik üroloji pratiğinde en çok yapılan operasyondur. Bu, tıbbi sebepler yanında dini sebeplerle de yapılıyor olmasından kaynaklanır. Sirkumsizyon uygulananların tamamına yakını çocukluk çağında olduklarından, bu hastalarda postoperatif ağrı ciddi bir sorundur. Postoperatif ağrı kontrolü için çoğunlukla parenteral, oral veya rektal analjezikler kullanılmaktadır. Biz özellikle postoperatif erken dönemdeki ağrının kontrolü için uyguladığımız, glansa ve Sirkumsizyon hattına %2 lidokain jel damlatılması ile ilgili 98 hastadaki prospektif çalışmamızın sonuçlarını yayınlıyoruz. Hastalarımızın %31'inde ek bir analjezik tedavi gerektirmemiş olması ve ek analjezik tedavisi gereksinimi duyulan hastalarda analjezik dozu ve sıklığında azalma sağlaması nedeniyle, lidokain jel damlatılmasını yararlı bir uygulama olarak önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: SİRKUMSİZYON, AĞRI, LİDOKAİN, TOPİKAL UYGULAMA

Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Rahim Horuz, Selami Albayrak. AN EFFECTIVE METHOD FOR PAIN CONTROL AFTER CIRCUMCISION: TOPICAL LIDOCAIN GEL. South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 25-27
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale