ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Frontal Sınus Mucoceles [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 46-49

Frontal Sınus Mucoceles

Ziya Bozkurt, Özlem Çelebi, Günay Ateş, Alev Oktay
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kbb Kliniği

Frontal sinus mucoceles are rarely seen benign neoplasms. Mucoceles are believed to form following obstruction of the sinus ostio, with accumulation of fluid if the mucus production continues within the mucocele, it expands gradually. This results in remodeling and/or erosion of the surrounding bone. Treatment of mucoceles is surgical. Some authors support an endoscopic approach to the frontal sinus, where as others think that the best therapeutic procedure for the frontal mucoceles is the open surgery. In this study, intranasal and external approach to the frontal sinus mucoceles with two cases which one of them limited in frontal sinuses and the other expanding to the orbita is discussed.

Keywords: Endoscopy, frontal sinus; mucocel/surgery.

Frontal Sinüs Mukoseli

Ziya Bozkurt, Özlem Çelebi, Günay Ateş, Alev Oktay
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kbb Kliniği

Frontal sinüs mukoseli sinüs ostiyumunun obstrüksiyonu sonucu oluşan sinüs mukozası ile döşeli nadir gözüken benign kistik neoplazmlardır. Kistik yapının içi sero-muköz glandlardan salgılanan sekresyon ile doludur. Benign özellikli lezyonlar olmasına rağmen sinüs kenarlarından kemik erozyonu yaparak yayılabilir ve sinüs sınırlarını aşıp orbitaya, bazen de intrakraniyal bölgeye kadar uzanan erozyonlara neden olabilirler. Tedavisi cerrahi olan frontal mukosellere yakın zamana kadar klasik eksternal teknikler uygulanırken günümüzde gelişmiş görüntüleme teknikleri ve endoskopik yöntemlerle intranazal yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu yazıda bir tanesi sinüs içinde sınırlı diğeri ise orbital yayılım gösteren iki olgu ile intranazal ve eksternal yaklaşım ile frontal sinüs mukoselleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Endoskopi, frontal sinüs; mukosel/cerrahi.

Ziya Bozkurt, Özlem Çelebi, Günay Ateş, Alev Oktay. Frontal Sınus Mucoceles. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 46-49

Corresponding Author: Ziya Bozkurt
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale