ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science EVALUATION OF VACCINATION RATES IN KARTAL [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 737-739

EVALUATION OF VACCINATION RATES IN KARTAL

Sedat Öktem1, Ayşe Ögetman1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

In spite of all the developments in drug treatment and preventive measures; the infectious diseases which are the most frequent cause of death in the world could only be prevented by immunization. Therefore, every country tries to determine and increase their immunization rates. In this study in order to determine the immunization rates in Kartal region, the immunization profile of 2000 children aged between 2 months - 6 years were evaluated.

Keywords: CHILD, IMMUNIZATION RATES

KARTAL VE ÇEVRESİNDE AŞILANMA ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sedat Öktem1, Ayşe Ögetman1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Halen dünyada en sık ölüm nedeni olan infeksiyon hastalıkları geliştirilen tüm ilaçlar ve önlemlere rağmen ancak aşıların kullanılmasıyla kontrol altına alınabilmiştir.Bu nedenle her ülke aşılanma oranlarını belirlemek ve aşılanma oranlarını arttırmak için büyük çaba göstermektedir. Biz de Kartal Bölgesindeki aşılanma oranların değerlendirmek amacıyla 2 ay - 6 yaş arasındaki 2000 çocukta sorgulamaya dayanan bu çalışmayı yaptık.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUK, AŞILANMA ORANLARI

Sedat Öktem, Ayşe Ögetman, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Ayça Vitrinel. EVALUATION OF VACCINATION RATES IN KARTAL. South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 737-739
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale