ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 102-111 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.64325

New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis

Vefik Arıca1, Seçil Günher Arıca2, İlyas Yolbaş3, Ersin Şükrü Erden4
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Hatay, Turkey
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Diyarbakir, Turkey
4Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Chest Disease, Hatay, Turkey

Keywords: ------------

Tüberkülozun radyolojik manifestasyonları için yeni kavramlar

Vefik Arıca1, Seçil Günher Arıca2, İlyas Yolbaş3, Ersin Şükrü Erden4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay

Anahtar Kelimeler: ------------

Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İlyas Yolbaş, Ersin Şükrü Erden. New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 102-111

Corresponding Author: Vefik Arıca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale