ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Light chain myeloma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 118-121 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.60352

Light chain myeloma

Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Multiple myeloma (MM) is characterized by a proliferation of malignant plasma cells and a subsequent overabundance of monoclonal paraprotein (M protein). In the presence of obvious clinical findings (e.g., lytic bone lesions, hypercalcemia, elevated sedimentation rate, hyperglobulinemia), diagnosis is easy; however, in the case of atypical findings, with high clinical suspicion, further testing is required for the diagnosis. As in light chain disease, the paraproteins that cannot be detected in standard electrophoresis can be determined easily in immunofixation electrophoresis. Through this case report, the clinical findings of light chain myeloma and the clinical use of immunofixation electrophoresis are reviewed.

Keywords: Light chain, immunofixation, multiple myeloma

Hafif zincir miyelomu

Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Multiple miyelom (MM) plazma hücrelerinin monoklonal çoğalması ve monoklonal immünglobulin (M protein) sekrete etmesiyle kendini gösteren neoplastik bir hastalıktır. Aşikar klinik bulgular varlığında (örn.; litik kemik lezyonları, hiperkalsemi, sedimantasyon yüksekliği, hiperglobulinemi gibi) tanı rahatlıkla konulabilir; ancak bulguların atipik olduğu olgularda tanı için yüksek klinik şüpheyle birlikte ileri incelemeler gereklidir. Hafif zincir hastalığında olduğu gibi standart elektroforezde tespit edilemeyen paraproteinler immünfiksasyon elektroforezinde rahatlıkla saptanabilir. Bu olgu sunumu aracılığıyla hafif zincir miyelomun klinik bulgularına ve immünfiksasyon elektroforezinin klinik kullanımına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hafif zincir, immünfiksasyon, multiple miyelom

Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu. Light chain myeloma. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 118-121

Corresponding Author: Pınar Kutlutürk Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale