ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Rarely seen abdominal wall endometriosis: Eight cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 114-117 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.59140

Rarely seen abdominal wall endometriosis: Eight cases

Mehmet Eser, Aylin Acar, Selçuk Göktaş, Yunus Emre Altuntaş, Ali Emre Atıcı, Muhammed Fikri Kündeş, Sedat Tan, Nuri Okkabaz, Mustafa Öncel
Dr Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery, ıstanbul, Turkey

Endometriosis is defined as the presence of endometrial tissue outside the uterine cavity. In the childbearing period, it is mostly localized to the pelvic viscera and the peritoneum. Kidneys, surrenal glands, umbilicus, skin, peripheral nerves, heart, liver, and bones are other frequent localizations for endometriosis. Abdominal wall endometriosis can usually be detected as attached to abdominal wall layers. We aimed to present eight abdominal wall endometriosis cases together with the related literature.

Keywords: Surgical treatment, endometriosis, abdominal wall

Nadir görülen karın duvarı endometriyozisleri: Sekiz olgu

Mehmet Eser, Aylin Acar, Selçuk Göktaş, Yunus Emre Altuntaş, Ali Emre Atıcı, Muhammed Fikri Kündeş, Sedat Tan, Nuri Okkabaz, Mustafa Öncel
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Endometriyozis endometriyal dokunun uterus dışında gelişmesi olarak tanımlanır. Üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla pelvik organ ve peritoneumda bulunmakla birlikte böbreklerde, böbreküstü bezlerde, umbilikusda, ciltte, periferik sinirlerde, kalpte, karaciğerde ve kemikte de bulunabilir. Karın duvarında gelişen endometriyozis genellikle sezaryen veya diğer jinekolojik ameliyatlar sonrası oluşmaktadır. Bu yazıda, ameliyat edilen sekiz karın duvarı endometriyozis olgusu literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, endometriozis, karın duvarı

Mehmet Eser, Aylin Acar, Selçuk Göktaş, Yunus Emre Altuntaş, Ali Emre Atıcı, Muhammed Fikri Kündeş, Sedat Tan, Nuri Okkabaz, Mustafa Öncel. Rarely seen abdominal wall endometriosis: Eight cases. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 114-117

Corresponding Author: Mehmet Eser, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale