ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ductal carcinoma in situ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 130-135 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.57442

Ductal carcinoma in situ

Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey

Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a non-invasive tumor of the breast. With widespread use of screening mammography, its incidence has increased significantly in recent years. Its natural behavior changes according to the histological type and tumor degree. When left untreated, about one-third of low-grade invasive cancers evolve into high grade 30 years later, while in the high-grade group, this period decreases to 5 years. In local treatment, mastectomy had long been the main treatment option, but as similar results can be obtained with the addition of radiotherapy after breast-conserving surgery, breast-conserving surgery has become the standard protocol. In recent years, because of the increased incidence of DCIS and its ability to evolve into invasive cancer, we aimed in this review to summarize the pathological features of DCIS and the developments in its diagnosis and treatment.

Keywords: Ductal carcinoma in situ, radiotherapy, diagnosis, treatment

Duktal karsinoma in situ

Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Duktal karsinoma in situ (DKİS) memenin non-invaziv bir tümörüdür. Tarama mamografisinin yaygın kullanılması ile son yıllarda insidansında belirgin ölçüde artış görülmüştür. Doğal davranışı tümörün derecesine ve histolojik tipine göre değişmektedir. Tedavisiz bırakıldığında düşük dereceli olanların üçte biri 30 yıl kadar sonra invaziv kansere dönüşmekte, yüksek dereceli olanlarda ise bu süre beş yıla kadar inmektedir. Lokal tedavide mastektomi uzun süre temel tedavi yaklaşımı olmuş, ancak meme koruyucu cerrahiye radyoterapinin eklenmesinin benzer sonuçları sağladığı gösterildikten sonra meme koruyucu cerrahi standart yaklaşım olmuştur. Son yıllarda DKİS insidansındaki artış ve invaziv kansere dönüşebilme özelliği nedeniyle bu derlemede DKİS’nin patolojik özellikleri, tanısı ve tedavisi ile ilgili gelişmeleri özetlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Duktal karsinoma in situ, radyoterapi, tanı, tedavi

Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı. Ductal carcinoma in situ. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 130-135

Corresponding Author: Şule Karabulut Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale