ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Atypical localized hydatid cyst: case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 195-197 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.55823

Atypical localized hydatid cyst: case report

Şakir Özgür Keşkek1, Nedime Şahinoğlu Keşkek2, Sinan Kırım1, Mustafa Bardakçı3
1Adana Numune Education And Research Hospital, Internal Medicine. Adana
2Adana Numune Education And Research Hospital, Ophtalmology Clinics. Adana
3Körfez Medicine Centre, Radiology Department. Dörtyol/hatay

Hydatid cyst is a parasitic disease caused frequently by Echinoccus granulosis and rarely by Echinococcus alveolaris which detected commonly in our country. Cystic lesions are typical for disease in involved organs. Although found in all organs liver and lung are most commonly affected organs. Hydatid cyst disease in the skeletal muscle is quite rare. The lactic acid in muscles and increased blood flow hinders the development of the parasite. Diagnosis is difficult due to lack of typical clinic. The diagnosis of hydatid cyst is mainly based on serological and radiological methods.
Primary treatment of the disease is surgical removal of cyst. In our case we present a female patient diagnosed with hydatid cyst which located left musculus vastus medialis.

Keywords: Hydatid cyst, skeletal muscle, vastus medialis

Atipik yerleşimli kist hidatik: olgu sunumu

Şakir Özgür Keşkek1, Nedime Şahinoğlu Keşkek2, Sinan Kırım1, Mustafa Bardakçı3
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği. Adana
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği. Adana
3Körfez Tıp Merkezi, Radyoloji Kliniği. Dörtyol/hatay

Kist hidatik çoğunlukla Echinococcus granulosis ve nadiren de Echinococcus alveolaris’in neden olduğu ülkemizde sık görülen paraziter kistik bir hastalıktır. Parazitin yerleştiği organda oluşturduğu kistik lezyonlar tipiktir. İnsan vücuduna direkt temasla veya enfekte gıdalarla girmektedir. Tüm organlarda görülebilse de en sık yerleştiği organlar karaciğer ve akciğerdir. İskelet kaslarında görülen kist hidatik hastalığı ise oldukça nadirdir. Bu durum kaslarda bulunan laktik asit ve kan akımının fazla olmasıyla açıklanmaktadır. Tipik kliniğinin olmaması nedeniyle tanıyı koymak zordur. Kist hidatik tanısı esas olarak serolojik ve radyolojik metotlara dayanmaktadır. Hastalığın primer tedavisi cerrahi yöntemle kistin çıkarılmasıdır. Olgumuzda sol vastus medialis kasında hidatik kist tespit edilen bayan hasta tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, iskelet kası, vastus medialis

Şakir Özgür Keşkek, Nedime Şahinoğlu Keşkek, Sinan Kırım, Mustafa Bardakçı. Atypical localized hydatid cyst: case report. South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 195-197

Corresponding Author: Şakir Özgür Keşkek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale