ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The impact of increased femoral anteversion on knee kinetics and kinematics in children with cerebral palsy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 107-109 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.54366

The impact of increased femoral anteversion on knee kinetics and kinematics in children with cerebral palsy

Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sebahat Aydil, Yunus Atıcı, Sami Sökücü, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
Metin Sabancı Baltalimani Bone Disease Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Internal rotation gait is common in children with cerebral palsy. In this study, power and moment changes in the knee in these patients were investigated.
METHODS: We evaluated 17 patients with cerebral palsy with internal rotation gait in our gait analysis laboratory with threedimensional gait analysis. We measured knee kinematics and kinetics data.
RESULTS: Eleven of these patients were boys, and 6 were girls. All of the patients were diplegic. Two groups were selected: those with hip internal rotation of more than 30 degrees (Group 1), and those with rotation less than 30 degrees (Group 2).
CONCLUSION: We found that power, moment and loading on the knee were increased in Group 1 patients. Therefore, we concluded that this abnormal loading may lead to early arthrosis in the knee.

Keywords: Femoral anteversion, internal rotation, gait analysis

Serebral palsili çocuklarda femoral iç rotasyon artışının diz kinetik ve kinematiğine etkisi

Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sebahat Aydil, Yunus Atıcı, Sami Sökücü, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: İçe basarak yürüme serebral palsili çocuklarda sık görülen bir durumdur. Bu yazıda, çocuklardaki içe basarak yürüme durumunda dizdeki açısal değişiklikler ve dizdeki yük değişimleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: İçe basma sorunu olan, daha önce cerrahi geçirmemiş serebral palsili 17 çocuğa üç boyutlu yürüme analizi yapıldı. Bu çocuklarda içe basarak yürümenin diz kinetik ve kinematik değerlerine etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 11’i erkek 6’sı kızdı. Hastaların hepsi diplejik idi. Femoral anteversiyon açısı 30 derecenin üzerinde olan sekiz hasta (Grup 1), 30 derecenin altında olan dokuz hasta (Grup 2) çalışmaya alındı.
SONUÇ: Grup 1’deki hastalarda diz medial eklem aralığına binen yükün arttığı ve bunun gelecekte artroza neden olabileceği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Femoral anteversiyon, internal rotasyon, yürüme analizi

Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sebahat Aydil, Yunus Atıcı, Sami Sökücü, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. The impact of increased femoral anteversion on knee kinetics and kinematics in children with cerebral palsy. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 107-109

Corresponding Author: Kubilay Beng, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale