ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Angıoectasıas In Upper And Lower Gastroıntestınal Endoscopıes [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 71-76

Angıoectasıas In Upper And Lower Gastroıntestınal Endoscopıes

Emel Ahıshalı1, Oya Uygur Bayramiçli1, Can Dolapçıoğlu1, Reşat Dabak2, Fidan Canan Çelik Yağan2, Binnaz Çalışkan2, Erdoğan Arslan2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü

OBJECTIVE: The vascular lesions of gastrointestinal tract are important since they may cause acute or chronic, overt or silent bleeding.Introduction of new imaging techniques have led to easier diagnosis of vascular lesions of gastrointestinal tract.
In this study we evaluated the patient profile and the incidence and localization of angioectasis in upper and lower gastrointestinal endoscopies performed between January 2006 and July 2008 retrospectively.
2837 upper gastrointestinal and 1220 lower gastrointestinal endoscopies were performed. Angioectasias was discovered in 5 patients (% 0.17) in upper gastrointestinal endoscopies. Three of the patients were females (%60) and 2 (40%) males with a mean age of 56 years. One of the patients had four lesions in corpus, one patient had two lesions in corpus, one patient had one lesion in antrum and one lesion in corpus, one patient had one lesion in antrum, and the last had one lesion in antrum and another in bulbus while all the lesions were measuring less than 1 cm.
In 1220 lower gastrointestinal endoscopies 7 patients(% 0.57) had angioectasias. Four females and 3 males with a mean age of 52 years were identified. Angioectasias were in descending colon in two patient, in caecum in another, in sigmoid colon in another and were measuring equal or less than 1 cm. Only one patient had an angioectasia as large as 2 cm in caecum. In rectosigmoidoscopy we found an angioectasia in rectum in one patient and in sigmoid colon and rectum in the second patient each measuring equal or less than 1 cm.
Angioectasias are rare in gastrointestinal system. In endoscopies done for indications other than bleeding, it is even more rare. Although angioectasias are reported to be more in the right hemicolon, it can also appear in left hemicolon as in our study.


METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Anahtar sözcükler: endoskopi, vasküler lezyonlar, anjiyoektazi.

Üst Ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Karşılaşılan Anjiyoektazi Lezyonları

Emel Ahıshalı1, Oya Uygur Bayramiçli1, Can Dolapçıoğlu1, Reşat Dabak2, Fidan Canan Çelik Yağan2, Binnaz Çalışkan2, Erdoğan Arslan2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü

AMAÇ: Gastrointestinal sistemin vasküler lezyonları akut aşikar, akut gizli ve kronik aşikar, kronik gizli kanamaya yol açmaları nedeniyle önemlidir. Kanser tarama programları nedeniyle endoskopinin sık olarak yapılması, kapsül endoskopi ve çift balon enteroskopinin yaygınlaşması, BT anjiyografi ve MRI anjiyografi gibi yeni görüntüleme yöntemlerinin kullanılması gastrointestinal sistemin vasküler lezyonlarının daha sık tanı almasını sağlamıştır.
Bu çalışmada kliniğimizde kanama dışı nedenle yapılan üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopilerinde anjiyoektazi sıklığını, lokalizasyonunu ve hasta profilini değerlendirmek üzere, Ocak 2006-Temmuz 2008 arasında yapılan üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopileri retrospektif olarak incelendi.
Toplam 2837 üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve 1220 alt gastrointestinal sistem endoskopisi değerlendirildi. Üst gastrointestinal sistem endoskopik değerlendirmesinde 5 (% 0.17) hastada anjiyoektazi saptandı. Anjioektazi saptanan hastaların 3’ü (% 60) kadın, 2’si (% 40) erkekti ve yaş ortalaması 56 yıldı. Bir hastada korpusta 4, bir hastada korpusta 2, bir hastada 1 korpus 1 antrumda, bir hastada 1 antrumda ve bir hastada 1 antrum 1 bulbusta 1cm ve altında anjiyoektaziler saptandı.
Toplam 1220 alt gastrointestinal sistem endoskopi değerlendirmesinde 7 (% 0.57) hastada anjiyoektazi saptandı. Anjiyoektazi saptanan hastaların 4’ü (% 57) kadın, 3’ü (% 43) erkekti, yaş ortalaması 52 yıldı. Kolonoskopi ile değerlendirilen iki hastada inen kolonda 2, bir hastada çekumda 1, bir hastada sigmoid kolonda 1 ≤1cm lik anjiyoektazi saptandı. Bir hastada ise çekumda 2cm’lik anjiyoektazi saptandı. Rektosigmoidoskopi ile değerlendirilen 2 hastanın birinde rektumda 1, diğerinde 1 sigmoidde, 1 rektumda 2 adet ≤1cm lik anjiyoektaziler bulundu.
Anjiyoektazi gastrointestinal sistemde nadir olarak görülür. Kanama dışı nedenle yapılan endoskopilerde daha az oranda bulunur. Anjiyoektazinin genel olarak sağ kolonda daha sık görüldüğünün bilinmesine rağmen çalışmamızda olduğu gibi sol kolonda da sıklıkla görülebilir.


YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Endoscopy, vascular lesions, angioectasia

Emel Ahıshalı, Oya Uygur Bayramiçli, Can Dolapçıoğlu, Reşat Dabak, Fidan Canan Çelik Yağan, Binnaz Çalışkan, Erdoğan Arslan. Angıoectasıas In Upper And Lower Gastroıntestınal Endoscopıes. South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 71-76

Corresponding Author: Reşat Dabak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale