ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effectiveness of Doxazosin in Scorpion Stings; Child Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 58-60 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.53824

Effectiveness of Doxazosin in Scorpion Stings; Child Case Report

Ali Karakuş1, Murat Tutanç2, Vefik Arıca2, Murat Karcıoğlu3, Kasım Tuzcu3, Fatmagül Başarslan2, Mehmet Duru1
1Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine,department Of Emergency Medicine,
2Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine,department Of Pediatrics,
3Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine,department Of Anesthesiology, Hatay

Cases of scorpion stings in emergency populations can be fatal, especially in children, due to complications affecting the heart, respiratory, and neurological systems. Heart influences can be seen as a result of stimulation of alpha receptors. An alpha receptor blocker, doxazosin, can be used for treatment of all cases with cardiac influences. We aimed to present a 1-year-old patient presenting with a scorpion sting with pulmonary edema who was successfully treated with doxazosin.

Keywords: Scorpion stings, doxazosin; cardiac exposure.

Akrep Sokmalarında Doksazosinin Etkinliği; Çocuk Olgu Sunumu

Ali Karakuş1, Murat Tutanç2, Vefik Arıca2, Murat Karcıoğlu3, Kasım Tuzcu3, Fatmagül Başarslan2, Mehmet Duru1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı,
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Hatay

Akrep sokması vakaları, özellikle çocuklarda kalp, solunum ve nörolojik sistemi etkileyen komplikasyonlar nedeniyle ölümcül olabilen acil hastalar grubundadır. Kalp etkilenimi, alfa reseptörlerinin uyarımı sonucunda görülebilmektedir. Bir alfa reseptör blokoru olan doksazosin kalp etkilenimi olan olguların tedavisinde kullanılabilmektedir. Biz de akciğer ödemi tablosunda olan ve doksazosin ile başarılı bir şekilde tedavi olan bir yaşındaki olguyu sunmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Akrep sokması, doksazosin; kardiak etkilenim.

Ali Karakuş, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Murat Karcıoğlu, Kasım Tuzcu, Fatmagül Başarslan, Mehmet Duru. Effectiveness of Doxazosin in Scorpion Stings; Child Case Report. South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 58-60

Corresponding Author: Ali Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale