ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE HEPATIT A SEROPOSITIVITY AMONG THE CHILDREN BETWEEN 2 - 14 YEARS OLD [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(3): 699-701

THE HEPATIT A SEROPOSITIVITY AMONG THE CHILDREN BETWEEN 2 - 14 YEARS OLD

Orhan Cura1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Serdar Özer1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Hepatitis A infection is responsible for many of the viral hepatitis cases. In this prospective study, the rate of hepatitis A seropositivity among children applied to the hospital has been researched and it's been tried to put out the factors leading to the disease. For this reason, anti HAV-IgG was searched in a total of 388 children between 2-14 years old and it's found positive in 159 cases (40 %). This positivity was determined 16 % in the 2-6 years group, 54 % in the 7-14 years group; 11 % in the children of well educated mothers, 67 % in the children of low and non-educated mothers; 6 % in the healthy families and 64 % in economically poor families. As a result, antiHAV-IgG positivity rates have been determined significantly high among the 7-14 years old children of non educated mothers and in the families who have a lower socio economical state and using the city waternet for drink.

Keywords: HEPATITIS A INFECTION, ANTI-HAV IGG, LIVER DISEASE

2-14 YAŞ GRUBU HASTALARIMIZDA HEPATİT A SEROPOZİTİVİTESİ

Orhan Cura1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Serdar Özer1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Hepatit A enfeksiyonu, viral hepatit olgularının büyük bir kısmından sorumludur. Bu prospektif çalışmada, hastanemize başvuran çocuklarda hepatit A seropozitivite oranı araştırılmış, hastalığa zemin hazırlayan faktörler onaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla. 2-14 yaş grubundaki toplam 388 çocukta anti HAV IgG titresi bakılmış ve 159 olguda (% 40) titre (+) bulunmuştur. Bu pozitivite 2-6 yaş grubunda % l6, 7-14 yaş grubunda ise % 54 olarak saptanmış, yüksek eğitim alan anne çocuklarında %11, İlkokul ve hiç eğitim almamış anne çocuklarında % 67 olarak bulunurken ekonomik durumu iyi aile çocuklarında %6, kötü ailelerin çocuklarında ise %64 oranında olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 7-14 yaş grubunda, eğitim görmemiş annelerin ve sosyoekonomik seviyesi düşük ailelerin çocuklarında şehir şebeke suyu kullananlarda anti-HAV Ig G pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek oranda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: HEPATİT A ENFEKSİYONU, ANTİ-HAV İGG, KARACİĞER HASTALIKLARI

Orhan Cura, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Serdar Özer, Ayça Vitrinel. THE HEPATIT A SEROPOSITIVITY AMONG THE CHILDREN BETWEEN 2 - 14 YEARS OLD. South Clin Ist Euras. 1998; 9(3): 699-701
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale