ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science ASYMPTOMATIC HBS AG IN CHILDREN 0-2 YEARS OF AGE AND SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B VIRUS IN THE PEDIATRIC CLINICS PERSONNEL [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(2): 301-305

ASYMPTOMATIC HBS AG IN CHILDREN 0-2 YEARS OF AGE AND SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B VIRUS IN THE PEDIATRIC CLINICS PERSONNEL

Namık K Durmaz1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1, Ayten Çağatay1
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Kliniği

There are approximately 350 million chronic HBV carriers in all over the world. 40% of transmission are seen at the newborn period and of those, approximately 90% become chronic carriers. The chronic HBV carrier state is 5-10% in our country and it becomes 2-5 fold among the health-care personnel. In this study, at the Pediatric Clinics of Şişli Etfal Hospital, 238 infants of the age group of 0-2 years having any other complaints but hepatitis were selected and screened for HBsAg and besides 65 health care personnel working in the same pediatric department were screened for all HB markers. As a result, HBsAg positivity rates and carrier state were in accordingly 9.2% among the children and 16.9% among the health personnel. The seropositivity rate among the health care personnel was 72.3%. These results show the high risk rate of our society and especially the health care personnel and the importance of the urgent prophylaxis for HBV infection.


0-2 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ASEMPTOMATİK HBS AG VE ÇOCUK KLİNİKLERİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRÜS SEROPREVALANSI

Namık K Durmaz1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1, Ayten Çağatay1
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Kliniği

Bugün dünyamızda 350 milyon kronik HBV taşıyıcısı olduğu, hastalığın bulaşanının %40 kadarının yenidoğan döneminde görüldüğü ve bu enfekte bebeklerinde %90 oranında kronik HBV taşıyıcısı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde HBsAg taşıyıcılığı %5-10 arasında olup, profilaktik önlemlerin uygulanmadığı sağlık personelinde normal popülasyondan 2-5 kat daha fazla taşıyıcılık görülmektedir. Bu çalışmada, Şişli Etfal Hastanesi II. Çocuk Kliniğinde hepatit dışı çeşitli nedenler ile takip ve tedavi edilen 0-2 yaş grubu 238 çocukta asemptomatik HBsAg ve aynı klinikte çalışan 65 sağlık personelinde ise HBV prevelansını saptamak ve literatür ile karşılaştırmak amaçlandı. 0-2 yaş grubunda %9.2, sağlık personelinde ise %16.9 HBsAg taşıyıcılığının saptanması ve yine sağlık personelinde seropozitiflik oranının %72.3 bulunması toplumumuzun ve özellikle sağlık personelimizin HB enfeksiyonu açısından büyük risk altında olduğunu ve bir an önce koruyucu önlemlerin alınması gerekliliğini göstermektedir.


Namık K Durmaz, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora, Ayten Çağatay. ASYMPTOMATIC HBS AG IN CHILDREN 0-2 YEARS OF AGE AND SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B VIRUS IN THE PEDIATRIC CLINICS PERSONNEL. South Clin Ist Euras. 1992; 3(2): 301-305
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale