ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE IMPORTANCE OF MATERIALS IN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(2): 296-298

THE IMPORTANCE OF MATERIALS IN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY

Tayfun Yücel1, Mustafa Gülmen1, Orhan Şan1, Nusret Erdoğan1
Kartal Devlet Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

From October 1990 to March 1991 we had a group who had indication of fine needle aspiration biopsy in the second surgical clinic of Kartal Hospital. 21 of them were breast lesions and the others were thyroid nodules. After removal of these tumors, fine needle aspiration were applied with 10 ml and 20 ml syringes on tumors in the operation room, We used 20 and 22 gauge needle for each syringe. Then we had four groups and four different materials. Cytologic examinations of these materials and pathologic examination of whole tumors were discussed. At the end, we concluded that fine needle aspiration biopsy with 10 ml syringe and 22 gauge needle are more useful than the others for picking enough cytologic material.


İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ UYGULAMASINDA KULLANILAN MALZEMENİN ÖNEMİ

Tayfun Yücel1, Mustafa Gülmen1, Orhan Şan1, Nusret Erdoğan1
Kartal Devlet Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Kartal Devlet Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği'nde Ekim 1990 ile Mart 1991 tarihleri arasında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İ.İ.A.B) endikasyonu konan 35 hasta bu çalışmanın kapsamına alındı. Hastaların 21'inde memede kitle, 14'ünde tiroid nodülü mevcuttu. Tüm hastalarda çıkarılan ameliyat piyesleri üzerinde, kitle ortaya konarak 10 cc'lik ve 20 cc'lik enjektörlerle ve her enjektör için ayrı ayrı 20 ve 22 numaralı iğne ile kitleden aspirasyon biyopsisi yapıldı. Böylece 4 çeşit materyal elde edildi. Bu materyellerin sitolojik incelemesi karşılaştırarak, hangi tip aspirasyon enjektörü ve iğnesi ile en yeterli sitolojik malzemenin alınabileceği araştırıldı. Sonuçta, 10 cc'lik enjektör ve 22 numaralı iğne ile devamlı aspirasyon yapılarak en iyi materyal toplanabileceği kanaatine varıldı.


Tayfun Yücel, Mustafa Gülmen, Orhan Şan, Nusret Erdoğan. THE IMPORTANCE OF MATERIALS IN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY. South Clin Ist Euras. 1992; 3(2): 296-298
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale