ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Skin burn in two term newborn due to Use of 70% alcohol for umbilical care: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 75-78 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.42275

Skin burn in two term newborn due to Use of 70% alcohol for umbilical care: Case report

İbrahim Şilfeler1, Mikayir Genenş2, Yekta Canbak2, Salih Güler2, Ruken Işık2, Rabia Konukoğlu2, Fugen Pekün2
1Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
2Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

The umbilical cord is one of the regions in the newborn at risk for bacterial colonization. In this article, we report a case of skin burn in two term infants that was induced by using 70% alcohol for the umbilical cord care. Alcohol was used in two patients for umbilical cord care, after which burn occurred around the navel. In term infants, as well as in our cases, alcohol may cause severe burns. Therefore, a small amount of antiseptics (1-2 cc) should be used during umbilical care, and contamination of other skin regions should be avoided.

Keywords: Alcohol, skin burn, newborn

Göbek bakımı amacıyla kullanılan %70'lik alkole bağlı cilt yanığı gelişen iki term yenidoğan olgusu

İbrahim Şilfeler1, Mikayir Genenş2, Yekta Canbak2, Salih Güler2, Ruken Işık2, Rabia Konukoğlu2, Fugen Pekün2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Göbek bağı yenidoğanın bakteriyel kolonizasyon riski taşıyan bölgelerinden birisidir. Bu yazıda, iki term bebekte göbek bakımı amacıyla kullanılan %70’lik alkole bağlı gelişen cilt yanığı olguları sunuldu. İki olguda da göbek bakımı amacıyla alkol kullanıldı, her ikisinin de alkole bağlı göbek çevresinde yanık meydana geldi. Term bebeklerde de alkol kullanımı ciddi yanıklara sebep olabilmektedir. Bu yüzden göbek bakımı yapılırken antiseptik az miktarda (1-2 cc) kullanılıp diğer cilt bölgelerine bulaş olmamasına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, cilt yanığı, yenidoğan

İbrahim Şilfeler, Mikayir Genenş, Yekta Canbak, Salih Güler, Ruken Işık, Rabia Konukoğlu, Fugen Pekün. Skin burn in two term newborn due to Use of 70% alcohol for umbilical care: Case report. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 75-78

Corresponding Author: İbrahim Şilfeler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale