ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE PAINFUL SHOULDER [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 261-266

ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE PAINFUL SHOULDER

Murat Üzel1, Muzaffer Yıldız1, Sırrı Aksu1, Ayhan Baran1
Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ultrasonography is an effective and inexpensive diagnostic method without using x-rays; it is an ideal screening and follow-up test for the soft tissue pathologies due to its noninvasive nature and widespread availability. Real - time examination available only with ultrasound elucidates some types of lesions, which are occult on static examinations. From May 1990 to January 1992, we performed ultrasonographic shoulder examinations in 98 patients with painful shoulder at the 2nd Clinic of Orthopaedics and Traumatology of Kartal State Hospital. The various shoulder diseases are evaluated by this new diagnostic imaging system.


AĞRILI OMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ

Murat Üzel1, Muzaffer Yıldız1, Sırrı Aksu1, Ayhan Baran1
Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ultrasonografi etkili, x ışınlarının söz konusu olmadığı, ucuz bir tanısal metoddur. İnvaziv olmayan yapısı ve yaygın olarak bulunmasına bağlı olarak yumuşak doku patolojilerinin taranması ve takibinde ideal bir testtir. Sadece ultrasonografi ile elde edilen gerçek zaman muayenesi statik muayenelerde gizli kalan bazı lezyon tiplerini ortaya çıkarabilir. Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, Mayıs 1990 - Ocak 1992 tarihleri arasında biz, ağrılı omuz yakınması olan 98 hastaya ultrasonografik omuz muayenesi yaptık. Çeşitli omuz hastalıklarını bu yeni tanısal görüntüleme sistemi ile değerlendirdik.


Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran. ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE PAINFUL SHOULDER. South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 261-266
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale