ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Lichtenstein tension-free mesh herniorrhaphy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 57-59 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.37132

Lichtenstein tension-free mesh herniorrhaphy

Aziz Ocakoğlu
Hayrabolu State Hospital, Department of General Surgery, Tekirdağ, Turkey

OBJECTIVE: Lichtenstein tension-free mesh technique is currently used frequently and provides important advantages for patients in the repair of inguinal hernia.
METHODS: In the present study, a total of 90 mesh herniorrhaphies were performed in 87 patients by a single surgeon in the general surgery department of our hospital between April 2009 and December 2010. All operations were done under spinal (n=71) or general (n=16) anesthesia, and patients were followed for 14 months (range, 8-26 months). Oral intake
and mobilization were allowed on the same day of the operation.
RESULTS: Average hospitalization time was estimated as 25.9 hours (range, 22-48). Subcutaneous infection (n=2) and hematoma (n=7) were seen in 9 patients (10%) as postoperative
complications; however, there was no recurrence during the follow-up period. No mesh infection or testicular atrophy was seen. The average time to routine daily activities was 9 days (range, 6-15).
CONCLUSION: Lichtenstein mesh technique is a simple and effective method, as it provides many advantages for the patients.

Keywords: Inguinal hernia, Lichtenstein’s technique, mesh

Lichtenstein yöntemi (prolen yama tekniği) ile kasık fıtığı tamiri

Aziz Ocakoğlu
Hayrabolu Devlet Hastenesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ

AMAÇ: Lichtenstein mesh (yama) günümüzde sıkça uygulanan ve hastaya önemli avantajlar sağlayabilen bir inguinal hernia (kasık fıtığı) tamiri yöntemidir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada hastanemiz genel cerrahi kliniğinde Nisan 2009 ile Aralık 2010 tarihleri arasında tek cerrah tarafından Lichtenstein tekniği kullanılarak 90 kasık fıtığı tamirinin uygulandığı toplam 87 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Ameliyatların 71’i spinal 16’sı genel anestezi altında yapıldı. Hastalar ortalama 14 ay (dağılım, 8-26 ay) takip edildi. Ameliyat akşamı oral gıda başlandı ve mobilizasyona engel olunmadı.
BULGULAR: Hastanede yatış süresi ortalama 25.9 saat (dağılım, 22-48) olarak belirlendi. Cilt altı enfeksiyonu (n=2) ve hematom (n=7) olmak üzere toplam 9 hastada (%10) komplikasyon izlenirken, takip sürecinde nüks görülmedi. Yama enfeksiyonu ve testis atrofisi görülmedi. Hastalar günlük aktivitelere dönüş süresini ortalama 9 gün (dağılım, 6-15) olarak belirtti.
SONUÇ: Lichtenstein’ın yama tekniği basit, etkili ve hastalar açısından oldukça avantajlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kasık fıtığı, Lichtenstein yöntemi, yama

Aziz Ocakoğlu. Lichtenstein tension-free mesh herniorrhaphy. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 57-59

Corresponding Author: Aziz Ocakoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale