ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Iron poisoning in lethal dose: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(2): 99-102 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.32559

Iron poisoning in lethal dose: Case report

İbrahim Cansaran Tanıdır1, İbrahim Şilfeler2, Yeşim Acar3, Alper Kaçar3, Fugen Pekün3
1Mehmet Akif Ersoy Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
3Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Iron is an essential element for all human cells, and it is required in certain quantities every day for use in physiological events. The primary use of iron is in hemoglobin, used for vital oxygen transport. Large quantities of iron can be toxic to the human body. The liver is the primary organ which is subject to its toxic effects. Secondary damage occurs to the heart, kidneys, lungs, and the hematologic system. In this study, we discuss a case of high dose iron intake intoxication. A twenty-one month old girl was brought to our child emergency unit due to consumption of a high dose iron drug. History of the case revealed that 153mg/kg elemental iron was taken orally. Blood iron level in the patient was 377 μg/dl four hours after ingestion. Desferrioxamine was started for treatment of iron toxicity. Blood iron level was gradually reduced and detected as 23 μg/dl on the fourth day. The patient was sent back home for outpatient follow-up. This report suggests that doctors must caution families and provide information about the toxicity of iron preparations. Warning parents will reduce mortality and morbidity due to poisoning. Additionally, single-dose packaging, the use of unpleasant appearances for toxic drugs, and the use of protective covers may be beneficial for reducing the incidence of toxicity.

Keywords: Iron, desferrioxamine, poisoning

Ölümcül dozda demir zehirlenmesi: Olgu sunumu

İbrahim Cansaran Tanıdır1, İbrahim Şilfeler2, Yeşim Acar3, Alper Kaçar3, Fugen Pekün3
1Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Demir tüm hücreler için gerekli olan temel bir elementtir. En önemli görevi hemoglobin aracılığı ile oksijen taşımaktır. Demir fizyolojik olaylarda kullanılmak üzere her gün belli miktarlarda alınması zorunlu bir mineraldir. Demirin yüksek dozda alınması vücutta toksik etkiye neden olabilmektedir. Demir zehirlenmesinde en çok etkilenen organ karaciğerdir. Kalp, böbrek, akciğerler ve hematolojik sistem de zarar görebilecek diğer başlıca organlardır. Bu yazıda, yüksek dozda demir alımına bağlı gelişen toksikasyon olgusu tartışıldı. Yirmi bir aylık kız çocuk yüksek dozda demir preparatı içmesi nedeniyle çocuk acilimize getirildi. Hastanın 153 mg/kg demir almış olduğu saptandı. İlaç alımını takiben 4. saatte bakılan kan demir düzeyi 377 μg/dl idi. Hastaya desferroksamin tedavisi başlandı. Demir düzeyi giderek düşen hastanın gelişinin 4. gününde kan demir düzeyi 23 μg/dl saptandı. Hasta ayaktan izlenmek üzere evine gönderildi. Demir preparatlarının tek dozluk paketlenmesi, ilaçların çocukları cezbedici tat ve görünümde olmaması, ilaç kutularında çocuk koruyucu kapakların kullanılması, doktorların erişkin hastalara demir preparatlarını reçete ederken toksisite açısından aileyi uyarması ve gerekli bilgileri vermesi mortalite ve morbiditeyi azaltacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Demir, desferoksamin, zehirlenme

İbrahim Cansaran Tanıdır, İbrahim Şilfeler, Yeşim Acar, Alper Kaçar, Fugen Pekün. Iron poisoning in lethal dose: Case report. South Clin Ist Euras. 2012; 23(2): 99-102

Corresponding Author: İbrahim Şilfeler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale