ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Axon Counting(=Mune) With Modified F Responses [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 795-800

Axon Counting(=Mune) With Modified F Responses

Ülgen Kökeş1, Mustafa Ertaş2, Barış Baslo2
1Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Recently, it became evident that MUNE may represent a useful follow-up option for progressive motor neuron disease [=PMND). There are varıous technics defined for MUNE. Me Comas technic is the first clectrophysiologic tecimle which İs mostly uscd among other technics. But tim teehnic requıres a special soitsvare programme (=SSP) as other technics. F waves study for MUNE used only once in a recent study, İn this study, a SSP application is necessary for the selection of F waves. We thought that our technic can be applied on all EMG tools easily, without the need of a SSP. This study is applied to normal individuals and patients who have PMND. Also MUNE values are compared with the values of modified Mc Comas technic. Finally, we thaught that MUNE with 1 responses may be used for the new alternative technic. Althought, This technic is necessary to the estimation of lots of works.

Keywords: Axtm Counting, MUNE, F Wave, Motor Neuron Disease

Modifiye F Yanıtları İle Akson Sayımı

Ülgen Kökeş1, Mustafa Ertaş2, Barış Baslo2
1Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Akson sayımı, motor nöron hastalıklarının gidisinin izlenmesinde, son zamanlarda, kullanıma girmiştir. Akson sayımı için, değişik yöntemler tanımlanmıştır. İlk tanımlanan ve yaygın kullanılan elektro fizyolojik yöntem, Mc Comas yöntemidir. Bu yöntem, akson sayım yöntemlerinin çoğu gibi, özel bilgisayar yazılımı gerektirdiğinden; sınırlı sayıdaki EMG Cİhazmda uygulanabilmektedir. F yanıtları ile akson sayımı, bugüne kadar sadece bir çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada da, özel bir bilgisayar yazılımı ve karmaşık düzeltine işlemleri ile F yanıtları akson sayımında kullanılabilir hale getirilmiştir. Çalışmamızda, standarı EMG cihazlarında uygulanabilen, F yanıtını kullanan, modifiye bir akson sayını yöntemi ileri sürdük. Bu çalışmayı, ilerleyici motor nöron hastalığı olan bireyler ve normal bireylerde uyguladık. Elde edilen değerleri, modifiye Mc Comas yönteminin verileri ile karşılaştırdık. Sonuçta, düşük uyarını şiddeti ile ekle edilen F yanın aracılı akson sayım yönteminin, yeni alternatif bir akson sayım yöntemi olabileceğini; bununla birlikte, yöntemin geçerliliğinin daha geniş alan çalışmaları ile değerlendirilmesinin uygun olacağını düşündük.

Anahtar Kelimeler: Akson Sayımı, Motor Ünite Sayısının Tahmini, F Dalgası, Motor Nöron Hastalığı

Ülgen Kökeş, Mustafa Ertaş, Barış Baslo. Axon Counting(=Mune) With Modified F Responses. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 795-800

Corresponding Author: Ülgen Kökeş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale